Spring til indhold

Den lokale aftale for Højme og Dyrup

Her kan du læse om den lokale aftale for Højme og Dyrup og se opsamlingen
på borgerinddragelsen.

Den lokale aftale for Højme og Dyrup blev godkendt af Odense Byråd den 27. oktober.

 

Læs den lokale aftale for Højme og Dyrup her (PDF)

Her kan du læse hovedpunkterne fra den lokale aftale for Højme og Dyrup (PDF)

Se bruttolisten over forslag fra borgerinddragelsen i Højme og Dyrup her (PDF)

 

Baggrunden for den lokale aftale

Den 9. august 2021 blev der afholdt et online-møde med lokale interessenter i Højme og
Dyrup. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at
styrke lokalområdet og Højmeskolen.


Den 17. august 2021 blev der afholdt et online-borgermøde for indbyggerne i Højme og
Dyrup med 109 tilmeldte. Borgerne gav på mødet deres forslag og idéer til, hvordan området
kan blive et endnu bedre sted at bo.


Alle borgere i Højme og Dyrup havde i perioden den 10. august til den 23. august 2021
mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse.
820 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til 13 procent af
borgerne i området.


Der har generelt været et meget stort engagement fra borgernes side til at bidrage til
udviklingen af lokalområdet.

Borgmesterforvaltningen