Spring til indhold

En kærlig hånd til Dalum og Tingløkkeskolen

Den lokale aftale for Dalum og Tingløkkeskolen er godkendt af Odense Byråd - du kan læse mere om aftalen og projekterne på denne side.

Billedet viser hovedindgangen på Tingløkkeskolen

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 16,2 mio. kr. til at styrke Dalum og modernisere Tingløkkeskolen.

 


Dette forløb handler om det område af Dalum, som hører under Tingløkkeskolens distrikt. Bor du i det område af Dalum, der hører under Dalumskolens distrikt, kan du læse mere om denne lokale aftale her.

Den lokale aftale for Dalum blev godkendt af Odense Byråd den 19. april 2023. Her kan du se en status på, hvor langt de forskellige projekter er. Den bliver opdateret hver tredje måned:

Se status for projekterne i Dalum (Tingløkkeskolen) (PDF)

 

Sådan fordeler pengene sig

Lokalområdet: 3,3 mio. kr.

 • Tilskud til nyt kunstgræstæppe på kunstgræsbanen ved Tingløkkeskolen: 1.600.000 kr.
 • Bedre adgang for foreninger til Tingløkkeskolens omklædningsfaciliteter: 50.000 kr.
 • Bedre rammer for kulturelle og sociale arrangementer i Dalum Bibliotek: 550.000 kr.
 • Opgradering af grønt område ved Dalum Møllervej og Fredens Allé: 600.000 kr.
 • Etablering af legeplads til de mindste ved Faaborgvej: 500.000 kr.
 • Forbedring af forholdene for cyklister ved Tingløkkeskolen: 50.000 kr.

 

Modernisering af Tingløkkeskolen: 12,4 mio. kr.

 • Renovering og modernisering af skolens toiletter, samt nyetablering af toiletter: 2.000.000 kr.
 • Etablering af arbejdsstationer på skolens gangarealer: 1.500.000 kr.
 • Etablering af udendørs læringsmiljø: 1.500.000 kr.
 • Ny legeplads til de mindste børn i sammenhæng med udendørs læringsmiljø: 1.500.000 kr.
 • Opsætning af solafskærmning: 1.300.000 kr.
 • Opgradering af eksisterende lokaler i udskolingen: 1.000.000 kr.
 • Færdiggørende indretning og inventar: 100.000 kr.
 • Endnu bedre rammer for indskolingen og SFO: 3.500.000 kr.

 

Vedligehold af Tingløkkeskolen: 3,9 mio. kr.

 • Tag og vinduer
 • Indvendige overflader
 • Terræn (beplantning og befæstede arealer)

Her kan du læse den lokale aftale for Dalum (Tingløkkeskolen) (PDF)


Du kan læse mere om processen, partnerskabet og partnerskabets rolle i forløbet her.

 

Kvartårlig status fra dit lokalområde

Vil du følge med i, hvordan projektet og initiativerne udvikler sig i dit lokalområde? Så kan du tilmelde dig kvartårlig status her. Du vil højst modtage fire mails om året, og du kan altid framelde dig igen.

Baggrund

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke forstæder og lokalområder, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse for både børnefamilier og alle andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen. Her er folkeskolerne helt centrale, fordi de i dag er et naturligt lokalt omdrejningspunkt og udgør et oplagt afsæt for den videre udvikling og styrkelse af lokalområderne.

Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalområder samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Bag aftalen står et samlet byråd.

 

Borgmesterforvaltningen