Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Dalum (Tingløkkeskolen)

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Dalum (Tingløkkeskolen), samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet. 

Billeder viser Dalum Kirke

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 14. - 27. november 2022: Spørgeskemaundersøgelse
 • 28. november - 11. december 2022: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 12. december 2022: Borgermøde
 • 13. december 2022 - 18. april 2023: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 19. april 2023: Den lokale aftale for Dalum blev godkendt af Odense Byråd
 • 20. april 2023 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

 

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

 

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

 

I Dalum (Tingløkkeskolen) består partnerskabet af:

 • Brian Bundsgaard, Dalum Idrætsforening
 • Mikkel Schäfer, Fruens Bøge Tennisklub
 • Berit Benkjer Hendriksen, Dalumcentret
 • Søren Thorsager, skolebestyrelsesformand på Tingløkkeskolen
 • Elevrådsformand på Tingløkkeskolen
 • Annette Jørgensen, skoleleder på Tingløkkeskolen


Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen