Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Sanderum

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Sanderum, samt hvem der er med i partnerskabet for lokaleområdet.

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 8. - 21. april 2021: Spørgeskemaundersøgelse
 • 19. april 2021: Borgermøde
 • 26. april - 17.august 2021: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen, samt udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 18. august 2021: Den lokale aftale for Sanderum blev godkendt af Odense Byråd
 • 19. august 2021 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

I Sanderum består partnerskabet af:

 • Claus Fagerlund (Skoleleder, Sanderumskolen)
 • Lisbeth Byrrisen (Skolebestyrelsesmedlem, Sanderumskolen)
 • Jesper Jakobsen (Medlem af institutionsbestyrelsen, vuggestuer og børnehaver Sanderum/Tingløkke)
 • Mads Jakobsen (Formand, F.C. Odense)
 • Henrik Blichfeldt (Næstformand, Sanderum Håndbold)
 • Hans Henrik Søllested (Klubformand, Odense Eventyr Golf)
 • Hans Jørn Lassen (Formand, Grundejerforeningen Sanderum Torveby)

 

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen