Spring til indhold

Ressourcer

  .

Ressourceforbruget i forbindelse med intern audit fungerer ud fra den opstillede model om, at alle forvaltninger bidrager med interne auditressourcer mod, at de får auditeret deres egne enheder. Ressourcetrækket er størst hos de enheder, der har små områder certificeret, idet alle interne auditorer udfører lige mange interne audits. Indtil videre har det ikke givet problemer og det betyder, at vi i 2012 forsætter modellen. Udfordringen fremover ligger i, at flere og flere arbejdspladser certificeres og det stiller krav til auditplanlægning og til auditmetoder.


I forhold til arbejdsmiljøgrupperne selvvurderede ressourceforbrug, vurdere 86% af arbejdsmiljøgrupperne, at de får afsat den fornødne tid til arbejdsmiljøarbejdet, hvor 14% vurderer at  der ikke afsættes den nødvendige tid til arbejdsmiljøarbejdet.
 
Kompetenceudvikling
Arbejdsmiljøgrupperne har også vurderet om de har brug for kompetenceudvikling og her vurdere 74% af arbejdsmiljøgrupperne at de ikke har brug for kompetenceudvikling, hvor kun 26% af arbejdsmiljøgrupperne mener, at de har behov for kompetenceudvikling.

Borgmesterforvaltningen