Spring til indhold

Arbejdsmiljøstrategien og målsætninger for arbejdsmiljøet

.

Arbejdsmiljøstrategien og den digitale løsning omkring den årlige arbejdsmiljødrøftelse har skabt et fælles grundlag for mål- og resultatstyring på arbejdsmiljøområdet.  Resultaterne af den årlige arbejdsmiljødrøftelse viser, at arbejdspladserne arbejder godt med målfastsættelse og den årlige arbejdsmiljødrøftelse sikre at alle mål/indsatser evalueres.  


Generelt har der været målopfyldelse på lokalt fastsatte mål. Dog har en arbejdsplads ikke nået sit mål omkring at blive arbejdsmiljøcertificeret.


Med arbejdsmiljøledelsessystemet og med arbejdsmiljøgruppernes nye årshjul, er der  lagt op til, at arbejdsmiljøgrupperne skal gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse samt at gennemføre 2 arbejdsmiljøgennemgange årligt hvilket effektivisere arbejdsgangene på arbejdsmiljøområdet.


Ledelsessystemet vurderes værende tilstrækkeligt effektivt til at opfylde de definerede mål, idet systemet løbende vedligeholdes.

Borgmesterforvaltningen