Spring til indhold

Arbejdsmiljøpræstationen

  .

Intern audit vurderes stadigt som værende effektivt og værdiskabende for arbejdspladserne. Intern audit har i 2011 særligt øget opmærksomheden på ulykkeshåndteringen.  Rapportskabelonen som anvendes til afrapporteringen afløses af en mere effektiv rapportskabelon, som skal minimere tidsforbruget i forbindelse med rapportskrivningen.
 
Ekstern audit opleves fortsat som en positiv og værdiskabende proces. Odense Kommune har i 2011 skiftet akkrediteringsbureau. Arbejdspladserne oplever ikke væsentlige forskelle i de to akkrediteringsbureauers måder at auditere på.
Odense Kommune blev reecertificeret i juni måned 2011og generhvervede sit hovedcertifikat, som er gyldigt de næste 3 år.
Økonomi og Organisationsudvikling, 63 børnehuse, dagplejeområdet og en svømmehal og er blevet arbejdsmiljøcertificeret i november 2011. Et børnehus blev trukket ud under certificeringsprocessen, idet alle dele af ledelsessystemet ikke var implementeret.


Arbejdsmiljøgrupperne
arbejder effektivt og systematisk. Arbejdsmiljøgrupperne har fået nyt årshjul og det betyder, at arbejdsmiljøgrupperne minimum 2 gange årligt skal gennemføre arbejdsmiljøgennemgange, dog har de muligheden for at vælge flere gennemgange, hvis der er særlige risici der skal håndteres.  Arbejdsmiljøgruppernes selvevaluering er blevet erstattet af Den årlige Arbejdsmiljødrøftelse. Den digitale løsning, der er skabt i forbindelse med Den årlige Arbejdsmiljødrøftelse vil blive forbedret i 2012, det er særlig rapportdelen, der skal forbedres.


De væsentligste arbejdsmiljøproblemer
arbejdes der målrettet med på arbejdspladserne. Resultaterne af Den årlige Arbejdsmiljødrøftelse viser, at der arbejdes med indsatser indenfor de nationale indsatsområder dvs. arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskel- og skeletbesvær.


67% af de certificerede arbejdspladser har sat sig mål indenfor det psykiske arbejdsmiljø, 59% af arbejdspladserne har sat sig mål indenfor sygefravær og 46% af arbejdspladserne har sat sig mål indenfor sundhedsfremme. Aktivitetsniveauet i arbejdsmiljøgrupperne er højt og det ses bl.a. i arbejdsmiljøgruppernes årlige arbejdsmiljødrøftelse.


Status på undersøgelser af hændelser

Med Safetynet har Odense kommune fået et enkelt registreringssystem. Systemet er implementeret i 2011. Nærved ulykker opsamles også i Safetynet og derved får arbejdsmiljøgrupperne et større overblik over alle deres handleplaner i forbindelse med hændelser end de har haft tidligere.


Innovationsevnen
, Medarbejderforslag styrker fortsat idégenereingen på arbejdsmiljøområdet. 
 
Overholdelse af lovkrav, I den årlige arbejdsmiljødrøftelse kan det ses at enkelte arbejdsmiljøgrupper er i tvivl om de overholder de lovkrav, som de skal overholde. Dette er der taget hånd om, idet daglig sikkerhedsledere laver opfølgning på områderne. Og samtidigt styrkes informationerne omkring de lovpligtige forpligtigelser i Arbejdsmiljøhåndbogen.
 
Udvikling af lovkrav, den nye arbejdsmiljølov fra 2010 betød, at Odense Kommune fik igangsat en proces, der skal optimere og effektivisere arbejdsmiljøorganisationen i Odense Kommune. Processen afsluttes i 2012.

 

Borgmesterforvaltningen