Spring til indhold

Den centrale ledelsesevaluering

Intern audit med fokus på det psykiske arbejdsmiljø
I 2013 blev der gennemført intern audit med særligt psykisk fokus på 10 udvalgte arbejdspladser, hvor Odense Kommunes organisationspsykolog deltog. Denne indsats løftede kvaliteten i intern audit og der opfanges flere problemstillinger omkring det psykiske arbejdsmiljø, når der er psykologer med på audit. Arbejdspladserne oplevede, at de kunne få professionel hjælp til deres arbejdsmiljøudfordringer på det psykiske arbejdsmiljø. Indsatsen fortsættes i 2014.
 
Intern og ekstern audit er stadig værdiskabende processer.
Intern og ekstern audit skaber derfor fortsat god værdi på arbejdspladserne, og derfor er målet om at gennemføre værdiskabende interne audits opfyldt.

Nye arbejdspladser blev certificeret
82 arbejdspladser er blevet certificeret.  Det er et stort resultat for Odense Kommune, at det igen er lykkedes at få certificeret så stor en del af arbejdspladserne. Det er også blevet lidt lettere at blive certificeret, idet mange af de grundsystemer, som der skal anvendes for at blive certificeret, i dag anvendes af alle arbejdspladser i Odense Kommune.

Certificeringsværktøjer
Safetynet,  (Odense Kommunes arbejdsmiljødatabase), er blevet godt implementeret på arbejdspladserne, dvs. at ledelserne har nu det fulde overblik over deres aktuelle arbejdsmiljøudfordringer. Safetynet har skabt det grundfundament som Odense Kommune har haft brug for og det udvikles stadig til brugernes tilfredshed.

I 2013 blev der udviklet et nyt risikostyringsværktøj, som betyder at ledelsen og MED-udvalg får et værktøj til at risikostyre organisationsforandringer, ombygninger, nybyggeri eller øvrige forandringer med.

Intern audit er i 2013 blevet udviklet, så der er skabt mere fokus på audit af det psykiske arbejdsmiljø. Der er i den forbindelse udviklet en psykisk spørgeramme, som understøtter arbejdet under intern audit. 

Den årlige Arbejdsmiljødrøftelse sikrer overblik over arbejdsmiljøgruppernes aktiviteter og hjælper arbejdsmiljøgrupperne med at holde styr på mål og resultater.

Arbejdsmiljøgruppernes årshjul har for alvor skabt forandringer på arbejdspladserne og understøtter arbejdsmiljøgruppernes systematik og sikrer at alle væsentlige opgaver løses i løbet af året.

Overholdelse af lovkrav
Arbejdsmiljøgrupperne er mere sikre på, at de overholder lovgivningen end de har været. Dette resultat er et udtryk for den kompetenceudvikling, der er sket med arbejdsmiljøgrupperne i de senere år. Tidligere var arbejdsmiljøgrupperne usikre på om de overholdt lovgivningen.  Arbejdsmiljøgennemgange og auditresultater viser dog, at der stadigvæk er arbejdspladser der ikke overholder lovgivningen.. Derfor er det fortsat vigtigt at gennemføre arbejdsmiljøgennemgange og fastholde certificeringen. Certificeringen har styrket bevidstheden omkring overholdelse af lovkrav.

Mål
Med den årlige Arbejdsmiljødrøftelse er der skabt et årligt tilbagevendende tidspunkt, hvor der gøres status på året der gik. Arbejdsmiljødrøftelsen har skærpet opmærksomheden omkring målstyring på arbejdsmiljøområdet. Der er skabt et solidt fokus på målstyring bundet sammen med indsatsplanlægningen på arbejdsmiljøområdet. 234 af arbejdsmiljøgrupperne der har besvaret den årlige drøftelse har haft målopfyldelse på arbejdsmiljøarbejdet. Det er et meget flot resultat. 270 arbejdspladser arbejder videre med målene i 2014.  Dette resultat vidner om, at arbejdspladserne er blevet mere fokuserede i forhold til at vurdere indsatser og resultater i forhold til målsætningen.

De væsentligste arbejdsmiljøproblemer
De fleste arbejdspladser har sat sig mål for trivsel og psykisk, fysisk arbejdsmiljø, ulykker, sygefravær samt risikostyring, hvilket peger på at arbejdspladserne arbejder med de væsentligste arbejdsmiljøproblemer.

Ressourcer
De fleste arbejdsmiljøgrupper er tilfredse med de ressourcer der afsættes til arbejdsmiljøarbejdet. I forhold til auditor ressourcer, er der ikke konstateret ressourceproblemer selvom to auditorer har valgt at stoppe i 2013.

Kompetenceudvikling
Arbejdsmiljøgrupperne har også vurderet, om de har brug for kompetenceudvikling. Her vurderer 74 % af grupperne, at de ikke har brug for kompetenceudvikling, hvor kun 26 % af grupperne mener, at de har behov for kompetenceudvikling.

Vurdering af ledelsessystemet som helhed
Ledelsessystemet styrker arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Ledelsen har nu en sikkerhed for at arbejdsmiljøudfordringer håndteres og risikostyres samt at lovkravene overholdes. Særligt årshjulene og Safetynet-databasen har styrket systematikken på arbejdspladserne. Disse værktøjer bidrager til at arbejdspladserne overholder deres forpligtigelser.

 

 

Borgmesterforvaltningen