Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Tarup

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Tarup, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet. 

Billedet viser cykelparkering på Tarup Skole

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 26. april - 11. maj 2022: Spørgeskemaundersøgelse
 • 12. maj - 29. maj 2022: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 30. maj 2022: Borgermøde
 • 31. maj - 30. august 2022: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 28. september 2022: Den lokale aftale for Tarup blev godkendt af Odense Byråd
 • 29. september 2022 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

 

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

I Tarup består partnerskabet af:

 • Kathrine Vestergaard Hyttel, skoleleder på Tarup Skole
 • Martin Haselbach, skolebestyrelsesformand på Tarup Skole 
 • Torben Hjorth, Facebook-gruppen Tarup Nyt 
 • Mette Lyngdal, Gl Tarup Grundejerforening 
 • Mikael Schneider, Tarupherrernes Sportsforening 
 • Ib Haahr, Brugerhuset Hannesborg
 • Kim Lynbech, centerchef for Tarup Center
 • Elevrådsrepræsentant på Tarup Skole
 

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen