Spring til indhold

Den lokale aftale for Tarup

Her kan læse om den lokale aftale for Tarup og se opsamlingen på borgerinddragelsen.

Billeder viser Tarup Skole

Den lokale aftale for Tarup blev godkendt af Odense Byråd den 28. september 2022.

 

Her kan du læse den lokale aftale for Tarup (PDF)Her kan du læse hovedpunkterne fra den lokale aftale for Tarup (PDF)

Se opsamlingsrapporten fra borgerinddragelsen i Tarup her (PDF)Se bruttolisten over forslag fra borgerinddragelsen i Tarup her (PDF)

 

Stor borgerinvolvering

Den 26. april 2022 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Tarup. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Tarup Skole.

Alle borgere i Tarup havde i perioden fra den 26. april - 11. maj 2022 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 1.124 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til 15 procent af borgerne i området.

På et borgermøde den 30. maj 2022 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen.
Der har generelt været et meget stort engagement fra borgernes side til at bidrage til udviklingen af lokalområdet.

Et løft af hverdagen

Den omfattende borgerinddragelse i Tarup har vist, at borgernes drømme og idéer overordnet set har fokus på tre temaer:

  • Mødesteder til de unge og på tværs af aldersgrupper
  • Vild lokal natur samt infrastruktur
  • Sikker skolevej
 

Borgmesterforvaltningen