Spring til indhold

Forløbet for den lokale velfærdsaftale i Stige

På denne side kan du læse om processen for den lokale velfærdsaftale i Stige, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet. 

Overblik over forløbet for den lokale velfærdsaftale

 • 8. – 26. februar 2023: Spørgeskemaundersøgelse
 • 27. februar – 12. marts 2023: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 13. marts 2023: Borgermøde
 • 14. marts – 20. juni 2023: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige velfærdsaftale
 • 21. juni 2023: Den lokale velfærdsaftale for Stige blev godkendt af Odense Byråd
 • 22. juni og frem: De konkrete tiltag i velfærdsaftalen går i gang

 

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

I Stige består partnerskabet af:

 • Maybritt Bøye, souschef på Stige Skole
 • Mathilde Kni Tykgaard, skolebestyrelsesrepræsentant
 • Steen Jacobsen, Stige Borgerforening
 • Inge-Lise Hansen, Lumby-Stige Sognes Menighedsråd
 • Tine Kjeldsen, Stige Håndboldklub
 • Jacob Storgaard Beyer, Stige Boldklub
 • Majken Jollmann, Stige Gymnastikforening
 • Claus Anker, Stige Hallen
 • Elevrådsrepræsentant

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen