Spring til indhold

Den lokale velfærdsaftale for Stige

Her kan du læse om den lokale velfærdsaftale for Stige og se opsamlingen på borgerinddragelsen. 

Den lokale velfærdsaftale for Stige blev godkendt af Odense Byråd den 21. juni 2023.

Her kan du læse den lokale velfærdsaftale for Stige (PDF)

Her kan du læse hovedpunkterne fra den lokale velfærdsaftale for Stige (PDF)

Se opsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Stige her (PDF)

Se bruttolisten over forslag fra borgerinddragelsen i Stige her (PDF)

 

Stor borgerinvolvering

Alle borgere i Stige havde i perioden fra den 8. februar 2023 til og med den 26. februar 2023 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 624 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til 22 procent af borgerne i området.

 

Den 20. februar 2023 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Stige. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Stige Skole.

 

På et borgermøde den 13. marts 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen.

 

Et løft af hverdagen

Den omfattende borgerinddragelse i Stige har vist, at der især er tre temaer, der er vigtige for borgerne: Bedre sikring af de bløde trafikanter, flere mødesteder samt bevaring og udvikling af naturen omkring kanalen, havnen og det gamle færgeleje.

Borgmesterforvaltningen