Spring til indhold

Den lokale aftale for Rosengårdskolens distrikt

Her kan du læse om den lokale aftale for Rosengårdskolens distrikt og se opsamlingen på borgerinddragelsen. 

Den lokale aftale for Rosengårdskolens distrikt blev godkendt af Odense Byråd den 18. januar 2023.

Her kan du læse den lokale aftale for Rosengårdskolens distrikt (PDF)

Her kan du læse hovedpunkterne fra den lokale aftale for Rosengårdskolens distrikt (PDF)

Se dataopsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Rosengårdskolens distrikt her (PDF)Se bruttolisten over forslag fra borgerinddragelsen i Rosengårdskolens distrikt her (PDF)

 

Stor borgerinvolvering

Den 22. august 2022 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Rosengårdskolens distrikt. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Rosengårdskolen.

 

Alle borgere i Rosengårdskolens distrikt havde i perioden fra den 15. august til den 28. august 2022 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 1.313 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til cirka 11 procent af borgerne i området.

 

På et online borgermøde den 7. september 2022 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen.

 

Et løft af hverdagen

Den omfattende borgerinddragelse i Rosengårdskolens distrikt har vist, at der især er fire temaer, der er vigtige for borgerne: Bevægelse og leg, et naturrigt lokalsamfund,

Borgmesterforvaltningen