Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i  Rosengårdskolens distrikt

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Rosengårdskolens distrikt, samt hvem der er med i partnerskabet lokalområdet.

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 15. - 28. august 2022: Spørgeskemaundersøgelse
 • 29. august - 6. september 2022: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 7. september 2022: Borgermøde
 • 8. september 2022 - 17. januar 2023: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 18. januar 2023: Den lokale aftale for Rosengårdskolens distrikt blev godkendt af Odense Byråd
 • 19. januar 2023 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

I Rosengårdskolens distrikt består partnerskabet af:

 • Lars Rahbæk Pedersen, formand for Grundejerforeningen Blangstedgård
 • Ole Bay Jensen, Bordtennisklubben Triton
 • Thomas Aarup, adm. direktør for Kansas City
 • Erik Knudsen, formand for B1913
 • Jacob Nielsen, medstifter og formand for Teknologiskolen
 • Jakob Høj Lundgaard, souschef for Rosengårdskolen
 • Elevrådsformand fra Rosengårdskolen 
 • Sarah Due Frost, forældrerepræsentant i skolebestyrelsen for Rosengårdskolen

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste. 

Borgmesterforvaltningen