Spring til indhold

Den lokale aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø

Her kan du læse om den lokale aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø og opsamlingen på borgerinddragelsen.

Billedet viser byskiltet til Næshoved-Broby

Den lokale aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø blev godkendt af Odense Byråd den 2. juni 2021.

 

Her kan du læse den lokale aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø her (PDF)

Her kan du læse hovedpunkter fra den lokale aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø (PDF)

Se bruttolisten over forslag fra borgerinddragelsen i Næsbyhoved-Broby og Allesø her (PDF)

 

Baggrunden for den lokale aftale

Den 4. marts 2021 blev der afholdt et online-møde med lokale interessenter i Næsbyhoved-Broby og Allesø. Repræsentanter for foreninger, bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til styrkelse af lokalområdet og Spurvelundskolen.

 

Den 9. marts 2021 blev der afholdt et online-borgermøde for indbyggerne i Næsbyhoved-Broby og Allesø, med mere end 80 tilmeldte. Indbyggerne gav på mødet deres forslag og idéer til, hvordan området kan blive et endnu bedre sted at bo.

 

Alle borgere i Næsbyhoved-Broby og Allesø havde i perioden 10.-24. marts 2021 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 518 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til 25 procent af borgerne.

 

32 bydækkende foreninger er blevet hørt i forbindelse med inddragelsesprocessen.

 

Der har generelt været et meget stort engagement fra borgernes side til at bidrage til udviklingen af lokalområdet.

 

Borgmesterforvaltningen