Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Næsbyhoved-Broby og Allesø

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Næsbyhoved-Broby og Allesø, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet.

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 10. - 24. marts 2021: Spørgeskemaundersøgelse
 • 9. marts 2021: Borgermøde
 • 25. marts - 1. juni 2021: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen, samt udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 2. juni 2021: Den lokale aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø blev godkendt af Odense Byråd
 • 3. juni 2021 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

 

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

 

I Næsbyhoved-Broby og Allesø består partnerskabet af:

 • Mette Janni Madsen (Skoleleder, Spurvelundskolen)
 • Lars Horn Rasmussen (Bestyrelsesmedlem, Spurvelundskolen)
 • Jonas Dean Weisenberg Sognepræst (Allesø og Næsbyhoved-Broby Kirker)
 • Mette Krogsgaard Weigand (Daglig pædagogisk leder, Børnehuset Spurvelund)
 • Per Hviid Knudsen (Allesø Hallen)
 • Jette Sørensen (Næsbyhoved-Broby Forsamlingshus)
 • Mads Bigum Winther (Allesø Forsamlingshus)
 • Kim Kaare Hansen (Allesø Gymnastik Forening)
 • Christian Foli Jensen (Grundejerforeningen Søballehøjen)
 • Ole Jensen (JM Tømrer ApS)

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen