Spring til indhold

Forløbet for den lokale velfærdsaftale i Korsløkke & Kragsbjerg

På denne side kan du læse om processen for den lokale velfærdsaftale i Korsløkke & Kragsbjerg, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet. 

Overblik over forløbet for den lokale velfærdsaftale

 • 20. januar – 12. februar 2023: Spørgeskemaundersøgelse
 • 13. februar – 28. februar 2023: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 1. marts 2023: Borgermøde
 • 2. marts – 6. juni 2023: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige velfærdsaftale
 • 7. juni 2023: Den lokale velfærdsaftale for Korsløkke & Kragsbjerg blev godkendt af Odense Byråd
 • 8. juni 2023 og frem: De konkrete tiltag i velfærdsaftalen går i gang 

 

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at: 

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

I Korsløkke & Kragsbjerg består partnerskabet af: 

 • Michael Johansen, Odense Kammeraternes Sportsklub
 • Steffen Mortensen, formand for Frie Fugle (Det Danske Spejderkorps)
 • Jess Heilbo, formand for 4. Maj Kollegiet Odense
 • Jan Beck-Larsen, skoleleder for Ejerslykkeskolen
 • Kasper Tofte. repræsentant for Skolebestyrelsen
 • Repræsentant fra elevrådet på Ejerslykkeskolen


Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen