Spring til indhold

Den lokale velfærdsaftale for Korsløkke & Kragsbjerg

Her kan du læse om den lokale velfærdsaftale for Korsløkke & Kragsbjerg og se opsamlingen på borgerinddragelsen. 

Den lokale velfærdsaftale for Korsløkke & Kragsbjerg blev godkendt af Odense Byråd den 7. juni 2023.

 

Her kan du læse den lokale velfærdsaftale for Korsløkke & Kragsbjerg (PDF)

Her kan du læse hovedpunkterne fra den lokale velfærdsaftale for Korsløkke & Kragsbjerg (PDF)

Se opsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Korsløkke & Kragsbjerg her (PDF)Se bruttolisten over forslag fra borgerinddragelsen i Korsløkke & Kragsbjerg her (PDF)

 

Stor borgerinvolvering

Den 30. januar 2023 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Korsløkke & Kragsbjerg. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Ejerslykkeskolen.

 

Alle borgere i Korsløkke & Kragsbjerg havde i perioden fra den 20. januar til den 12. februar 2023 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 1.877 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til 12 procent af borgerne i området.

 

For at sikre at de unge i lokalområdet, som repræsenterer en tredjedel af lokalområdets befolkning, var ordentligt repræsenteret, har de været inviteret til et social dining event med en dertilhørende workshop. På et borgermøde for alle i lokalområdet den 1. marts 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen.

Der har generelt været et meget stort engagement fra borgernes side til at bidrage til udviklingen af lokalområdet.


Et løft af hverdagen

Den omfattende borgerinddragelse i Korsløkke & Kragsbjerg har vist, at der især er tre temaer, der er vigtige for borgerne: Sociale grønne områder, fællesskabsskabende aktiviteter samt trafik og infrastruktur.

Borgmesterforvaltningen