Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Hunderup

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Hunderup, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet.

 

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 31. oktober - 14. november 2022: Spørgeskemaundersøgelse
 • 15. - 27. november 2022: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 28. november 2022: Borgermøde
 • 29. november 2022 - 7. marts 2023: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 8. marts 2023: Den lokale aftale for Hunderup blev godkendt af Odense Byråd
 • 9. marts og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

Partnerskabet 

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

I Hunderup består partnerskabet af:

 • Asger Rasmussen, formand for OB-Bordtennis
 • William Bond, Børnebasket Odense 
 • Claus Westenskov Eder, Odense Boldklub, Amatørklubben 
 • Peter Holm Vilstrup, FDF Ansgar kreds 
 • Helle Hjorth, skoleleder på Hunderup Skolen
 • Ane Stokmarr, skolebestyrelsesrepræsentant på Hunderupskolen
 • Elevrådsrepræsentant fra Hunderupskolen
 

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen