Spring til indhold

Den lokale aftale for Hunderup

Her kan du læse om den lokale aftale for Hunderup og se opsamlingen på borgerinddragelsen. 

Den lokale aftale for Hunderup blev godkendt af Odense Byråd den 8. marts 2023.

 

Her kan du læse den lokale aftale for Hunderup (PDF)

Her kan du læse hovedpunkterne fra den lokale aftale for Hunderup (PDF)

Se opsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Hunderup her (PDF)

Se bruttolisten over forslag fra borgerinddragelsen i Hunderup her (PDF)

 

Stor borgerinvolvering

Den 31. oktober 2022 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Hunderup. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Hunderupskolen.

 

Alle borgere i Hunderup havde i perioden fra den 31. oktober til den 14. november 2022 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 1.013 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til 15 procent af borgerne i området.

 

På et borgermøde den 28. november 2022 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen.

 

Et løft af hverdagen

Den omfattende borgerinddragelse i Hunderup har vist, at der især er tre temaer, der er vigtige for borgerne: Det første tema er natur, klima og miljø, andet tema er trafikale forbedringer, og tredje tema er sport, leg og bevægelse.

Borgmesterforvaltningen