Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Højby, Lindved & Allerup

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Højby, Lindved & Allerup, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet. 

Overblik over forløbet for den lokale aftale

  • 9. - 23. januar 2023: Spørgeskemaundersøgelse
  • 24. januar - 7. februar 2023: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
  • 8. februar 2023: Online borgermøde
  • 9. februar - 23. maj 2023: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
  • 24. maj 2023: Den lokale aftale for Højby, Lindved & Allerup forventes at blive behandlet af Odense Byråd
  • 25. maj 2023 og frem: De konkrete tiltag i aftalen går i gang

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

  • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
  • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
  • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
  • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament


Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.


Siden her bliver opdateret, når partnerskabet er sat sammen. 

Borgmesterforvaltningen