Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Højby, Lindved & Allerup

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Højby, Lindved & Allerup, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet. 

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 9. - 26. januar 2023: Spørgeskemaundersøgelse
 • 27. januar - 7. februar 2023: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 8. februar 2023: Online borgermøde
 • 9. februar - 23. maj 2023: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 24. maj 2023: Den lokale aftale for Højby, Lindved & Allerup blev godkendt af Odense Byråd
 • 25. maj 2023 og frem: De konkrete tiltag i aftalen går i gang

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament


Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

 

I Højby, Lindved & Allerup består partnerskabet af: 

 • Torben Salling, SuperBrugsen Højby
 • Jakob Kristensen, næstformand for Højby S&G (hovedafdeling)
 • Helge Madsen, Lindvedparkens Grundejerforening
 • Pia Smiszek Nielsen, skoleleder på Højby Skole
 • Rikke Døssing, skolebestyrelsesrepræsentant
 • Henrik Brøner Jørgensen, skolebestyrelsesrepræsentant
 • Elevrådsrepræsentant fra Højby Skole

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen