Spring til indhold

Den lokale aftale for Højby, Lindved & Allerup

Her kan du læse om den lokale aftale for Højby, Lindved & Allerup og se opsamlingen på borgerinddragelsen. 

Den lokale aftale for Højby, Lindved & Allerup blev godkend af Odense Byråd den 24. maj 2023.


Her kan du læse den lokale aftale for Højby, Lindved & Allerup (PDF)Her kan du læse hovedpunkterne fra den lokale aftale for Højby, Lindved & Allerup (PDF)

Se opsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Højby, Lindved & Allerup her (PDF)

Se bruttolisten over forslag fra borgerinddragelsen i Højby, Lindved & Allerup her (PDF)

 

Stor borgerinvolvering

Den 17. januar 2023 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Højby, Lindved & Allerup. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Højby Skole.


Alle borgere i Højby, Lindved & Allerup havde i perioden fra den 9. januar til og med den 26. januar 2023 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 879 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til 17 procent af borgerne i området.

På et borgermøde den 8. februar 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen.


Der har generelt været et meget stort engagement fra borgernes side til at bidrage til udviklingen af lokalområdet.

 

Borgernes drømme

Den omfattende borgerinddragelse i Højby, Lindved & Allerup har vist, at borgernes drømme og idéer overordnet set har fokus på tre temaer: trafikale forbedringer, endnu bedre muligheder for at opleve den lokale natur samt en udvidelse af mulighederne for at mødes blandt andet omkring sport og bevægelse.

Borgmesterforvaltningen