Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Åløkke & havnen

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Åløkke & havnen, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet. 

Skolegården på Åløkkeskolen

 

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 24. maj - 9. juni 2022: Spørgeskemaundersøgelse
 • 10. juni - 19. juni 2022: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 20. juni 2022: Borgermøde
 • 21. juni - 11. oktober 2022: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 12. oktober 2022: Den lokale aftale for Åløkke & havnen blev godkendt af Odense Byråd
 • 13. oktober 2022 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at: 

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

 

I Åløkke & havnen består partnerskabet af:

 • Søren Toft Jepsen, souschef på Åløkkeskolen
 • Mark Hoppe, Åløkkeskolens skolebestyrelse
 • Lars Vibe Andreasen, formand for Gråbrødre spejdergruppe
 • Axel Lund Henriksen, formand for Åløkkekvarterets grundejerforening
 • Henrik Christian Gram, formand for Åløkke Idrætsklub
 • Elsebeth Elsebeth Kjærgaard, formand for Hans Tausens Sogns Menighedsråd
 • Ida Nørgaard, Dynamo Workspace

 

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

 

Borgmesterforvaltningen