Spring til indhold

Den lokale aftale for Seden & Åsum

Her kan læse om den lokale aftale for Seden & Åsum og se opsamlingen på borgerinddragelsen. 

Den lokale aftale for Seden & Åsum blev godkendt af Odense Byråd den 12. oktober 2022.

Her kan du læse den lokale aftale for Seden & Åsum (PDF)

Her kan du læse hovedpunkterne fra den lokale aftale for Seden & Åsum (PDF)
Se opsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Seden & Åsum her (PDF)

Se bruttolisten over forslag fra borgerinddragelsen i Seden & Åsum her (PDF)

 

Stor borgerinvolvering

Den 11. maj 2022 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Seden & Åsum. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Seden Skole.

 

Alle borgere i Seden & Åsum havde i perioden fra den 11. maj - 29. maj 2022 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 760 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til 12 procent af borgerne i området.

 

På et borgermøde den 13. juni 2022 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen.

 

Et løft af hverdagen

Den omfattende borgerinddragelse i Seden & Åsum har vist, at der især er tre temaer, der er vigtige for borgerne: Vild natur og fritidsliv, sociale sammenkomster

 

Borgmesterforvaltningen