Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Næsby

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Næsby, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet. 

Næsby hallen

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 19. april - 7. maj 2021: Spørgeskemaundersøgelse
 • 26. april 2021: Borgermøde
 • 10. maj - 17. august 2021: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen, samt udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 18. august 2021 Den lokale aftale for Næsby blev godkendt af Odense Byråd
 • 19. august 2021 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

 

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament


Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

 

I Næsby består partnerskabet af:

 • Berith Bonnesen (Skoleleder, Næsby Skole)
 • Brian Daugaard  (Skolebestyrelsesformand, Næsby Skole)
 • Elevrådsrepræsentant (Næsby Skole)
 • Klaus Pedersen (Halinspektør, Næsby Hallerne)
 • Jan Juul Hansen (Formand, Næsby Idræts Forening)
 • Marie Holm (Præst, Næsby Kirke)
 • Cecilia Andersen (SuperBrugsen Næsby)

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen