Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Næsby & Kirkendrup

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Næsby & Kirkendrup, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet. 

Billedet viser biblioteket på Kroggårdsskolen

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 3. marts - 17. marts 2022: Spørgeskemaundersøgelse
 • 18. marts - 29. marts 2022: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 30. marts 2022: Borgermøde
 • 31. marts - 21. juni 2022: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 17. august 2022: Den lokale aftale for Næsby & Kirkendrup blev godkendt af Odense Byråd
 • 18. august 2022 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at: 

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

I Næsby & Kirkendrup består partnerskabet af:

 • Jan Geisle (Grundejerforeningen Plantagen)
 • Michael Mortensen (Grundejerforeningen Ærtebjerggård)
 • Poul Jørgensen (Bestyrelsesformand, Næsby Boldklub)
 • Robert Hessner (Skoleleder Kroggårdsskolen)
 • Thomas Lundtofte (Forældrerepræsentant, skolebestyrelsen på Kroggårdsskolen)
 • Annette Bøge Huulvej (Daglig leder Odins Odense)

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen