Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Bellinge & Brændekilde

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Bellinge & Brændekilde, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet.

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 3. - 19. oktober 2022: Spørgeskemaundersøgelse
 • 20. oktober - 6. november 2022: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 7. november 2022: Borgermøde
 • 8. november 2022 - 21. februar 20223: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 22. februar 2023: Den lokale aftale for Bellinge & Brændekilde blev godkendt af Odense Byråd
 • 23. februar 2023 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

I Bellinge & Brændekilde består partnerskabet af: 

 • Helene Fast Seefeldt, formand for FællesVærket Bellinge
 • Marie Louise Illum Storm, souschef på Rasmus Rask-Skolen
 • Lise Havsteen, Bellsquare 
 • Morten Hansen, Brændekilde-Bellinge Boldklub
 • Helena Buur, Bellinge Taekwondo
 • Jesper Rønning, Bellinge Handels- og Håndværkerforening
 • Birgitte Larsen, medlem af skolebestyrelsen på Rasmus Rask-Skolen
Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen