Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Agedrup og Bullerup

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale
i Agedrup & Bullerup, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet.

Skolegården på Agedrup Skole.

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 29. marts - 18. april 2022: Spørgeskemaundersøgelse
 • 19. april - 1. maj 2022: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 2. maj 2022: Borgermøde
 • 3. maj - 16. august 2022: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 31. august 2022: Den lokale aftale blev godkendt af Odense Byråd
 • 1. september 2022 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet.

Partnerskabets rolle er desuden at: 

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

I Agedrup & Bullerup består partnerskabet af:

 • Søren Stobbe, Agedrup Sogns Beboerforening
 • Gitte Krogshede Knudsen, Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening
 • Ina Balle Aagaard, sognepræst i Agedrup Kirke
 • Rene Skaalum, FDF Agedrup Kreds
 • Steffen Lauridsen, Mertzel Electric
 • Charlotte Veppler, Fjordager IF, hovedafd. (flere afdelinger)
 • Marie Lodberg, skolebestyrelsesrepræsentant
 • Christian Gantzhorn Hovendal, skoleleder for Agedrup Skole
 • Kia Thrane, Agedrup Forsamlingshus
 • Klaus Mørkeberg, Bullerup Skyttekreds
 • Elevrådsrepræsentant for Agedrup Skole

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

 

Borgmesterforvaltningen