Spring til indhold

Dyrskuepladsen

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Dyrskuepladsen til et offentligt arrangement.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne Dyreskuepladsen. Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.


 

Beskrivelse

Dyrskuepladsen er ca. 112.500 m², mens forpladsen er ca. 21.000 m². Dyrskuepladsen har permanent hegn. Området er afgrænset mod nord af Kløvermosevej, mod vest af Broløkkevej, mod syd af Hedebækken og mod øst af et hegn ved hovedindgangen.

Dyrskuepladsen ligger ikke langt fra centrum, og det er muligt at gå dertil, tage bussen, toget eller cyklen. Der er p-pladser i nærheden, men meget begrænset antal.

Dyrskuepladsen ligger tæt på Odense Universitetshospital.

 

Hvilke arrangementer er Dyrskuepladsen egnet til?

Du kan anvende arealet til pladskrævende arrangementer og store koncerter med tidligt sluttidspunkt.

Pladsen anvendes i dagligdagen til idrætsformål. Derudover afholdes det årlige Dyrskue og Grøn koncert på pladsen.

Pladsen kan kun lejes/lånes til åbne arrangementer.

Hvad koster det at leje Dyrskuepladsen?

Arealet udlånes gratis til foreninger, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

Leje af bygninger, brug af el- og vandtilslutning samt afregning af forbrug, sker med Fynsk Landbrugs Eventforening.

 

Depositum

Lejer/låner skal være indstillet på, før arealet stilles til rådighed, at indbetale et depositum, svarende til arrangements størrelse og omfang.

 

Overdragelse og aflevering af Dyrskuepladsen

Inden arealet overdrages til arrangørerne, gennemgås arealerne af en uvildig ekstern konsulent, der udarbejder en rapport med evt. mangler på arealerne inden overdragelsen.

På dagen for overdragelsen udleveres rapporten, og arealerne gennemgås fysisk med lejer.

 

Efter endt arrangement gennemgår konsulenten igen arealer og afrapporterer evt. skader i et afleveringsdokument, der gennemgås i forbindelse med den fysiske overdragelse af arealerne.

 

Støjvilkår

Du får de konkrete støjvilkår for dit arrangement, når du har søgt og fået lov at låne arealet. Der er dog nogle helt generelle regler for støj, som skal følges:

  • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder), må afvikles i tidsrummet kl. 9-23.
  • Arrangementer med musik kan afvikles kl. 12– 23. Store koncerter skal dog som udgangspunkt slutte kl. 21 af hensyn til Odense Universitetshospital. Der gives dog dispensation til sluttidspunkt til enkelte koncerter om året.
  • Max. lydstyrke ved koncerter: 60 dB(A) ved boliger - målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for store popkoncerter.
  • Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.
  • Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 9 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag.

Generatorer og andre støjende anlæg/forlystelser skal placeres mindst 50 meter fra skel mod boliger.

Støjende opstilling og nedtagning af udstyr samt rengøring må kun ske imellem kl. 07 og 22.

Scener til koncerter skal placeres med spilleretning parallelt med ringvejen.

 

Orientering af naboer

Der er mange naboer til Dyrskuepladsen. Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer - fx Odense Universitetshospital.

 

Faciliteter

Der er tilslutning til el og vand. Der er enkelte toiletbygninger på pladsen. Leje af bygninger, brug af el- og vandtilslutning samt afregning af forbrug sker med:

Fynsk Landbrugs Eventforening
Damsbovej 11
5294 Vissenbjerg
Tlf.nr.40 32 00 69

Du skal bruge en nøgle til at låse op for porten i hegnet for adgang med udstyr (gående har fri adgang til arealet). Du kan hente nøglen i By- og Kulturforvaltningen efter aftale.

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om Dyreskuepladsen, er du velkommen til at kontakte os.

 

Ejer

Odense Kommune
Nørregade 36
5000 Odense C

Tlf.nr. 51 77 73 45 (Eventkontakten)

 

Fynsk Landbrugs Eventforening ejer bygningerne og forsyningsinstallationerne på pladsen:

Fynsk Landbrugs Eventforening
Damsbovej 11
5294 Vissenbjerg
Tlf.nr.40 32 00 69

By- og Kulturforvaltningen