Spring til indhold

Dyrskuepladsen og forplads ved hovedindgang, Flemmings Allé

Dyrskuepladsen er ca. 112.500 m², mens forpladsen er ca. 21.000 m².

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Dyrskuepladsen er ca. 112.500 m², mens forpladsen er ca. 21.000 m². Dyrskuepladsen har permanent hegn, men forpladsen er ikke hegnet ind.

Området er afgrænset mod nord af Kløvermosevej, mod vest af Broløkkevej, mod syd af Hedebækken og mod øst af et hegn ved hovedindgangen.

Landboforeningen Centrovice ejer bygningerne og forsyningsinstallationerne på pladsen.

Pladsen bruges også af OB, som har træningsbaner på pladsen (3 stk.). Skal du bruge Dyrskuepladsen til dit arrangement, må du ikke opslå telte, opstille scener eller lignende på banearealerne.

Gæster må ikke parkere på pladsens areal.

Vi anbefaler, at arrangementer fortrinsvist afholdes på forpladsen, fordi der er stort slid på selve dyrskuepladsen.

Se oversigtsbillede af Dyrskuepladsen.
 

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Broløkkevej, Flemmings Allé og den østlige indgang (hovedindgangen).

 

Redningsvej

Der er redningsvej fra den østlige indgang som 1. prioritet og fra Flemmings Allé som 2. prioritet. 

Cykel- og fodgængeradgang

Der er stiforbindelser gennem Bolbro Idrætspark, kolonihaverne og mod sydvest langs Falen. Der er adgang fra Kløvermosevej ad en trappe ved pladsens nordøstlige hjørne.

Parkering

Der er mulighed for parkering på p-pladsen øst for Dyrskuepladsen (Zoos p-plads). Det er muligt at inddrage ”Cigaren” (græsareal over for Dyrskuepladsen mellem banen og Kløvermosevej øst for Falen) til parkering ved store arrangementer.

 

Offentlig transport

Busserne har stoppested på Kløvermosevej og Sdr. Boulevard. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk. Svendborgbanen har et trinbræt ved Odense Sygehus syd for Kløvermosevej. Information om afgange kan du få på: www.dsb.dk.

Placering af scene

Skal du afholde større koncerter, skal du placere scenen med fronten mod vest (”ryggen” mod Svendborgbanen).

Der er støjgrænse 60 dB (A) ved boliger og sygehus.

El, kloak og vandtilslutning

Der er tilslutning til el, vand og telefon. Der er enkelte toiletbygninger på pladsen. Leje af bygninger, brug af el- og vandtilslutning samt afregning af forbrug sker med Landboforeningen:

Centrovice
Damsbovej 11
5294 Vissenbjerg
Tlf.nr. 70 15 99 00

Du skal bruge en nøgle til at låse op for porten i hegnet for adgang med udstyr (gående har fri adgang til arealet). Du kan hente nøglen i Natur, Miljø og Trafiks sekretariat efter aftale.

 

Arrangementets karakter og sluttidspunkt

Du kan anvende arealet til få store og mange mindre arrangementer som f.eks. cirkus, tivoli og lignende pladskrævende arrangementer. Er musik en del af dit arrangement, skal du bruge et lydbegrænsningsanlæg.

Afholder du et stort musikarrangement, skal arrangementet slutte senest kl. 21. Der gives dispensation til andet sluttidspunkt til enkelte koncerter om året. Øvrige arrangementer skal slutte senest kl. 23.00.

Ved større arrangementer kan vi stille krav om, at Politihjemmeværnet regulerer trafikken.

By- og Kulturforvaltningen