Spring til indhold

Cirkuspladsen i Bolbro

Cirkuspladsen tæt på Odense Stadion

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Cirkuspladsen ligger i et område med både boliger og erhverv tæt på Odense Stadion. Området er er ca. 12.000 m² og beklædt med græs. Der er i 2018 anlagt en cirkusinspireret legeplads, ligesom der er fodboldmål, hængekøjer, petanquebane og opholdsmuligheden med grill på pladsen. Pladsen afgrænses af et grønt areal med blandet beplantning mod boligerne og rækker af popler mod erhvervsområdet og Snapindvej. Der er etableret et hegn mod boligerne samt mod erhvervsområdet.

Se oversigtsbillede af Cirkuspladsen.

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Christmas Møllers Vej.

Redningsvej

Der er redningsvej fra Christmas Møllers Vej.

Cykel- og fodgængeradgang

Der er adgang til området fra Christmas Møllers Vej, Rantzausvej og Snapindvej.

Parkering

Der er parkeringsareal ved Stadion. Der er ligeledes parkeringspladser ved Snapindvej.

Offentlig transport

Busserne har stoppested på Stadionvej, Rugårdsvej og Middelfart. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

Placering af scene

Det er ikke tilladt at afholde musikarrangementer på området, og der er derfor næppe behov for en scene.

El, kloak og vandtilslutning

Der er tilslutning til el, vand og kloak.

I kabelskabet er der mulighed for at tilslutte 3 gange 400A. Tilslutning skal ske via en autoriseret el-installatør, som du kan bestille hos Energi Fyn (www.energifyn.dk). Du skal sørge for, at der bliver opsat måler, sikringer, HFI relæer m.m.

Du afregner for elforbruget direkte med Energi Fyn.

Åbning for vand og aflæsning skal du aftale med Skælskør Anlæg. Du skal afregne med Drift og Anlæg - Park og Vej.

Arrangementets karakter og sluttidspunkt

Du kan anvende arealet til cirkus og mindre arrangementer uden musik.

Arrangementet skal slutte senest kl. 23.00.

By- og Kulturforvaltningen