Spring til indhold

Ansgars Anlæg, Sdr. Boulevard

Lån Ansgars Anlæg til dit arrangement.

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Parken er ca. 18.500 m² og strækker sig fra Ansgars Kirke og langs Assistenskirkegården. Parken har en legeplads og petanquebaner.

Området afgrænses af kirkegårdsmuren ved Ansgars Kirke og af en tæt beplantning ved Sdr. Boulevard og i områdets sydlige del. Kommunen skal give tilladelse til midlertidig hegning.

Se oversigtsbillede af Ansgars Anlæg.

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Sdr. Boulevard i områdets sydlige del.

 

Redningsvej

Der er redningsveje fra Sdr. Boulevard til den sydlige del af området og Kirkegårds Allé.

Cykel- og fodgængeradgang

Der er stiadgang fra Odense Å Sti ad Kastanievej samt  fra Heden.

Parkering

Der er parkeringsarealer langs Kirkegårds Allé ved kirken syd for Kastanievej ved Odense Boldklub og Filosofhaven.

 

Offentlig transport

Busserne har stoppested på Sdr. Boulevard. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

 

Placering af scene

Skal du bruge en scene til dit arrangement, skal du placere den i den sydlige del af parken med front mod kirken eller kirkegården.

El, kloak og vandtilslutning

Der er mulighed for tilslutning i el-skab, 3 gange 63A. Tilslutning skal ske via en autoriseret el-installatør, som du kan bestille hos Energi Fyn www.energifyn.dk.

Du skal sørge for at få opsat en tavle med måler, sikringer, HFI relæer m.m., og du afregner direkte med Energi Fyn.

Arrangementets karakter og sluttidspunkt

Du kan anvende arealet til folkelige/mindre arrangementer. Det er tilladt at spille dæmpet musik som en del af arrangementet.

Arrangementet skal slutte senest kl. 19.00

Her kan du læse mere om Ansgars Anlæg. 


By- og Kulturforvaltningen