Spring til indhold

Ansgar Anlæg

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Ansgar Anlæg til et offentligt arrangement.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Ansgar Anlæg til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af Ansgar Anlæg, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne.

Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.

 

 

Beskrivelse

Parken er ca. 18.500 m² og strækker sig fra Ansgars Kirke og langs Assistenskirkegården. Parken har legepladser, petanquebaner, bålplads, samt kommunens træ til aflagte sutter. Ydermere er der mulighed for boldspil ved de opstillede mål.

Området afgrænses af kirkegårdsmuren ved Ansgars Kirke og af en tæt beplantning ved Sdr. Boulevard og i områdets sydlige del. Kommunen kan give tilladelse til midlertidig hegning. 

 

Ansgar Anlæg ligger tæt på gågadesystemet og Odense Å, og der er beboelse i umiddelbar nærhed.

Der skal tages hensyn til anlæggets mange træer og beplantning. 

 

Hvilke arrangementer er Ansgar Anlæg egnet til?

Du kan anvende arealet til mindre arrangementer, som fx mindre koncerter og andre folkelige / familierettede events. Parken kan kun anvendes til små scener.
 

Hvad koster det at leje Ansgar Anlæg?

Arealet udlånes gratis til foreninger, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

Støjvilkår

Du får de konkrete støjvilkår for dit arrangement, når du har søgt og fået lov at låne arealet. Der er dog nogle helt generelle regler for støj, som skal følges:

 • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder), må afvikles i tidsrummet kl. 9-23
 • Arrangementer med musik kan afvikles kl. 12 – 23.
 • Max. lydstyrke ved koncerter: 67 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for mindre popkoncerter.
 • Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.
 • Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.
 • Støjende opstilling og nedtagning af udstyr, samt rengøring må kun ske imellem kl. 07 og 22.

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 9 – 21 og må sammenlagt have en varighed to timer.

 

Orientering af naboer

Der er en del naboer til anlægget - heriblandt Ansgars Kirke, som altid skal orienteres. Andre naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer.

Faciliteter

Der er mulighed for tilslutning i el-skab, 3 gange 63A. Tilslutning skal ske via en autoriseret el-installatør, som du kan bestille hos Energi Fyn www.energifyn.dk.

Du skal sørge for at få opsat en tavle med måler, sikringer, HFI relæer m.m., og du afregner direkte med Energi Fyn.

 

Andre myndigheder og interessenter

I forlængelse af vilkårene beskrevet under de generelle vilkår, skal arrangøren søge tilladelse hos følgende myndigheder: 

 • Fyns Politi (udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
 • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

I nogle tilfælde skal det aftales med VandCenter Syd at aflede til kloak.

Andre forhold, der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

 • Arrangementer med et væsentligt indhold af musik skal koordineres med Ansgars Kirke.
 • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Ansgar Anlæg rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.
 • Der skal også udlægges køreplader, hvis du skal køre på græsset.
 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener, el, vand osv., er du velkommen til at kontakte os.

 

Ejer

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen