Spring til indhold

Plads på Grønnegade

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne pladsen på Grønnegade til et offentligt arrangement.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Grønnegade til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne. Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.


Beskrivelse

Pladsen ved Grønnegade og Brandts Torv er tilsammen ca. 1800 m². Området er i umiddelbar nærhed af gågadesystemet og Brandt's Passage med caféer og butikker. Der er også beboelse i nærheden af arealet. Under Brandts Torv og pladsen ved Grønnegade ligger en stor, privat parkeringskælder.

 

Hvilke arrangementer er pladsen på Grønnegade egnet til?

Du kan anvende arealet til mindre arrangementer med begrænset publikumsinteresse, fx små koncerter, teater, markeder, udstillinger og lignende. Der er vægtbegrænsning på pladsen på grund af parkeringskælderen under. 

 

Der er kun plads til små scener. Disse skal placeres under hensyntagen til den gennemkørende trafik og adgang til private p-arealer.

 

Støjvilkår

 • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder) må afvikles i tidsrummet kl. 09-23
 • Arrangementer med musik kan afvikles søndag - torsdag kl. 12 – 23 og fredag – lørdag kl. 12 – 24.
 • Max. lydstyrke ved koncerter: 70 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for mindre koncerter.

Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 09 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag.

Støjende opstilling og nedtagning af udstyr, samt rengøring må kun ske imellem kl. 07 og 22.

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

Orientering af naboer ved arrangementer med musik

Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du give direkte information til de mest berørte naboer.

Renhold og spildevand

 • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Brandts Torv rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.
 • Sanitær- og processpildevand, skal ledes til spildevandsforsyningsselskabets kloak.

Andre myndigheder og interessenter

Arrangøren skal søge tilladelse hos følgende myndigheder:

 • Fyns Politi (Udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
 • Park & Vej (grønne områder og pladser)
 • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

Vær opmærksom på at afhængig af et events størrelse og karakter skal andre interessenter muligvis orienteres.

Andre forhold, der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

 • Der er vægtbegrænsning på pladsen på 20t på grund af parkeringskælderen under Grønnegade.
 • På pladsen er der særlig meget byudstyr (bænke, træøer mm.), som ikke kan flyttes. 
 • Der er nedkørsel til p-kælder og opgange fra p-kælderen. Der går køreveje hen over pladsen til private p-arealer og til p-område ved Kongestien. Varekørsel tilladt i tidsrummet kl. 5-11
 • Der er trafik igennem området til p-pladser på Kongestien og til de private parkeringsarealer – det vil normalt ikke være muligt at lukke for trafikken.

Yderligere oplysninger

Der er mulighed for tilslutning af el ved nogle af træøerne.

Ejer

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener, el, vand osv., er du velkommen til at kontakte os.

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

 

By- og Kulturforvaltningen