Spring til indhold

Kongens Have

Lån Kongens Have til dit arrangement. Se de generelle vilkår herunder.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Kongens Have til et offentligt arrangement.

Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne.

Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.

 

  

Beskrivelse af Kongens Have

Kongens Have er centralt beliggende i Odense ved Odense Banegård. Haven er afgrænset af alléen mod øst, Odense Slot og det tilhørende staudeanlæg, Jernbanegade og Østre Stationsvej. 

Området består af store græsarealer, stier, fuldkronede træer, staudeanlæg og spejlsø. Haven er meget benytte som opholds- og gennemgangsareal.   

Haven er frit tilgængelig for offentligheden.

Haven må ikke lide overlast, og træer, græs, belægninger og udstyr skal beskyttes. 

 

Hvilke arrangementer er Kongens Have egnet til?

Du kan bruge Kongens Have til mellemstore koncerter (op til 10.000 tilskuere), hvor materiel ikke belaster græsset, træerne og belægningerne. Området kan også bruges som startområde for løb og familierettede events.

Der er fast placering til en evt. scene.

Du må som udgangspunkt ikke hegne området ind, og du skal holde alle stier fri for udstyr.
 

Hvad koster det at leje Kongens Have?

Arealet udlånes gratis til foreninger, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet. 

Støjvilkår

Kongens Have har en del naboer, som der skal tages hensyn til - bl.a. et gymnasium, skoler og Sankt Hans Kirke.

 • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder), må afvikles i tidsrummet kl. 9-23
 • Arrangementer med musik kan afvikles søndag-torsdag kl. 12 – 23 og fredag – lørdag kl. 12 – 24. Max. 6 timers koncert excl. pauser.
 • Max. lydstyrke ved koncerter: 70 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for mellemstore koncerter.

Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

 

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

 

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 9 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag.

 

I eksamensperioden uge 21-26 må lydprøver og koncerter først starte kl. 15.30.

Du vil få oplyst specifikke vilkår, når du søger og får lov til at afholde et arrangement i Kongens Have. 

Orientering af naboer

Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du give direkte information til de mest berørte naboer.

 

El, kloak og vandtilslutning

Der er tilslutning til el, vand og kloak.

Stort el-skab:

 • 2 stk. 3 gange 125A CCE stikdåser
 • 2 stk. 3 gange 63A CCE stikdåser
 • 2 stk. 3 gange 32A CCE stikdåser
 • 4 stk. 3 gange 16A CCE stikdåser
 • 2 stk. 3 gange 10A alm. danske stikdåser (400V)
 • 3 stk. 1 gange 10A CCE stikdåser (230V)
 • 3 stk. 1 gange 10A alm. danske stikdåser (230V)

Andre myndigheder og interessenter

Vær opmærksom på, at du skal søge tilladelse hos andre myndigheder som fx Fyns Politi og Byggesag.

 

Andre forhold, der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

 • Der må som udgangspunkt kun køres på de befæstede arealer. Er det nødvendigt at køre på havens græsarealer, skal der udlægges trykfordelende plader.  
 • Kongens Have er en af byens ældste parker, og i parken står meget gamle træer, som vi passer særlig godt på. Beplantning og areal må derfor ikke lide overlast. Det betyder også, at der ikke må ophænges eller fastgøres ting til havens træer, byudstyr eller skulpturer. 
 • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Kongens Have rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter. 
 • Sanitær- og processpildevand skal ledes til spildevandsforsyningsselskabets kloak.
 

Yderligere oplysninger om Kongens Have

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener, faciliteter osv., er du velkommen til at kontakte os.

 

Ejer

By- og Kulturforvaltningen

Nørregade 36

5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen