Spring til indhold

Platanpladsen på Klingenberg

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Platanpladsen til et offentligt arrangement.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Platanpladsen til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne. Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal eller via den grønne selvbetjeningsboks.

 

Beskrivelse

Platanpladsen er ca. 750 m² og ligger i centrum over for Skt. Knuds Kirke (Domkirken) og i nær forbindelse med rådhuspladsen (Flakhaven). Pladsen har grusbelægning med bænke rundt i kanten og platantræer.

 

Hvilke arrangementer er Platanpladsen egnet til?

Du kan anvende arealet til små dagsarrangementer som f.eks. marked, udstilling og opstilling af boder. Pladsen er ikke egnet til opstilling af scener. 

Der må ikke køres eller parkeres på grusarealet under træerne. 

 

Hvad koster det at leje Platanpladsen?

Arealet udlånes gratis til foreninger, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

Støjvilkår

  • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder), må afvikles i tidsrummet kl. 9-23
  • Arrangementer med musik kan sammen med Flakhaven afvikles søndag-torsdag kl. 12-23 og fredag – lørdag kl. 12 – 24.
  • Max. lydstyrke ved koncerter: 75 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for mindre eller afdæmpede koncerter. 

Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

 

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 9 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag.

Støjende opstilling og nedtagning af udstyr, samt rengøring må kun ske imellem kl. 07 og 22.

Orientering af naboer

Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer og Skt. Knuds Kirke (Domkirken) samt Odense Cityforening.

Arrangører af koncerter og lignende arrangementer kan blive bedt om at koordinere arrangementet med Skt. Knuds Kirke/Domkirken (via menighedsrådet). Nødvendigheden af at koordinere med Domkirken vurderes ud fra arrangementets indhold, størrelse og støjniveau.

 

Andre myndigheder og interessenter

I forlængelse af vilkårene beskrevet under de generelle vilkår skal arrangøren søge tilladelse hos følgende myndigheder: 

  • Fyns Politi (Udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
  • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

Andre forhold der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

  • Beplantning og areal må ikke lide overlast. Det betyder også, at der ikke må ophænges eller fastgøres ting til havens træer, byudstyr eller skulpturer. 
  • Der må ikke køres eller parkeres på grusarealet under træerne.
  • Der må ikke påfyldes nyt materiale (grus, flis med videre) på Platanpladsen
  • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Platanpladsen ren for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej, og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.
 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener, el, vand osv., er du velkommen til at kontakte os.

 

Ejer

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen