Spring til indhold

Banegårdspladsen

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Banegårdspladsen til et offentligt arrangement.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Banegårdspladsen til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne. Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.

 

Beskrivelse af Banegårdspladsen

Pladsen ligger over for Odense Banegård Center foran Fyens Stiftstidendes bygning og afgrænses af Østre Stationsvej og af Kongens Have. Banegårdspladsen er tæt på gågaden. Der er beboelse tæt på, ligesom der ligger en skole i umiddelbar nærhed. På selve pladsen står bænke og et springvand. Området er ca. 300 m². Der er en parkeringskælder til biler og cykler under pladsen.

Hvilke arrangementer er Banegårdspladsen egnet til?

Du kan anvende arealet til mindre arrangementer som demonstrationer og informationskampagner. Stedet er ikke egnet til egentlige koncerter og opstilling af scener. 

Støjvilkår

  • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder) må afvikles i tidsrummet kl. 09-23
  • Musikarrangementer kan afvikles alle dage kl. 12 – 23.
  • Max. lydstyrke ved brug af lydanlæg: 60 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette svarer til små koncerter.

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 09 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. dag.

Orientering af naboer ved arrangementer med musik/lyd

Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer.

Renhold og spildevand

  • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Banegårdspladsen rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.
  • Sanitær- og processpildevand skal ledes til spildevandsforsyningsselskabets kloak.

Andre myndigheder og interessenter

I forlængelse af vilkårene beskrevet under de generelle vilkår, skal arrangøren søge tilladelse hos følgende myndigheder:

  • Fyns Politi (Udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
  • Park & Vej (grønne områder og pladser
  • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

Vær opmærksom på at afhængig af et events størrelse og karakter skal andre interessenter muligvis orienteres.

Andre forhold, der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

  • Der er en vægtbegrænsning på pladsen på 3,5 t.

Yderligere oplysninger

Der er ingen el- eller vandtilslutning på denne plads.

Ejer

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener, el, vand osv., er du velkommen til at kontakte os.

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen