Spring til indhold

Amfiteatret i Den Fynske Landsby, Sejerskovvej

Se herunder hvordan du lejer Amfiscenen i Den Fynske Landsby til et arrangement. Arealet er privat.

 

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Amfiscenen er en del af Den Fynske Landsby, og den er placeret i et landskabeligt anlæg med græsbeklædte terrasser, der er omkranset af træer og tæt beplantning. Der er desuden etableret et fast hegn. Arealet er ca. 2.500 m².

Se oversigtsbillede af Amfiscenen i den Fynske Landsby.

Arealet ejes af Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer)

Ønsker du at leje Amfiscenen i Den Fynske Landsby, skal du kontakte:

Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer)
Overgade 48 - 50
5000  Odense C
Tlf. 65 51 46 10

Ved alle arrangementer indgår du en lejekontrakt med Museum Odense(tidligere Odense Bys Museer), og her vil de nærmere betingelser for benyttelse af arealet være beskrevet.

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Sejerskovvej via hovedindgangen til Den Fynske Landsby. Når du indgår lejekontrakten, opstiller Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer) nærmere retningslinjer for transport gennem museumsområdet.

Redningsvej

Der er redningsvej fra Sejerskovvej via hovedindgangen til Den Fynske Landsby.

Cykel- og fodgængeradgang

Der er fodgængerstier gennem Den Fynske Landsby, og der er endvidere stiforbindelse mod nord til Fruens Bøge Skov og Odense Å.

Parkering

Der er parkeringsarealer ved Den Fynske Landsby og ved Jensens Bøfhus.

Offentlig transport

Busserne har stoppested på Sejerskovvej og Dalumvej. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk. Svendborgbanen har et trinbræt ved Fruens Bøge Skov. Information om afgange kan du få på: www.dsb.dk.

Placering af scene

Der er fast scene i amfiteateret.

El, kloak og vandtilslutning

Scenen er tilsluttet el-net samt vand- og kloakledning.

Arrangementets karakter og sluttidspunkt for arrangementer

Du kan anvende arealet til mellemstore arrangementer som teaterforestillinger og koncerter.

Der er plads til 2.200 tilskuere, og arrangementet skal slutte senest kl. 23.00. Fredag og lørdag skal arrangementet dog slutte seneste kl. 23.30.

Lyd og lydprøver

Max. lydstyrke ved koncerter: 65 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for mellemstore popkoncerter.
Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 9 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag. 

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

 

By- og Kulturforvaltningen