Spring til indhold

Amfiteatret i Den Fynske Landsby, Sejerskovvej

Se herunder hvordan du lejer Amfiscenen i Den Fynske Landsby til et arrangement. Arealet er privat.

 

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Amfiscenen er en del af Den Fynske Landsby, og den er placeret i et landskabeligt anlæg med græsbeklædte terrasser, der er omkranset af træer og tæt beplantning. Der er desuden etableret et fast hegn. Arealet er ca. 2.500 m².

Se oversigtsbillede af Amfiscenen i den Fynske Landsby.

Arealet ejes af Odense Bys Museer

Ønsker du at leje Amfiscenen i Den Fynske Landsby, skal du kontakte:

Odense Bys Museer
Overgade 48 - 50
5000  Odense C
Tlf. 65 51 46 10

Ved alle arrangementer indgår du en lejekontrakt med Odense Bys Museer, og her vil de nærmere betingelser for benyttelse af arealet være beskrevet.

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Sejerskovvej via hovedindgangen til Den Fynske Landsby. Når du indgår lejekontrakten opstiller Odense Bys Museer nærmere retningslinjer for transport gennem museumsområdet.

Redningsvej

Der er redningsvej fra Sejerskovvej via hovedindgangen til Den Fynske Landsby.

Cykel- og fodgængeradgang

Der er fodgængerstier gennem Den Fynske Landsby, og der er endvidere stiforbindelse mod nord til Fruens Bøge Skov og Odense Å.

Parkering

Der er parkeringsarealer ved Den Fynske Landsby og ved Jensens Bøfhus.

Offentlig transport

Busserne har stoppested på Sejerskovvej og Dalumvej. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk. Svendborgbanen har et trinbræt ved Fruens Bøge Skov. Information om afgange kan du få på: www.dsb.dk.

Placering af scene

Der er fast scene i amfiteateret.

El, kloak og vandtilslutning

Scenen er tilsluttet el-net samt vand- og kloakledning.

Arrangementets karakter og sluttidspunkt for arrangementer

Du kan anvende arealet til mellemstore arrangementer som teaterforestillinger og koncerter.

Der er plads til 2.200 tilskuere, og arrangementet skal slutte senest kl. 23.00.

 

By- og Kulturforvaltningen