Spring til indhold

Skt. Jørgens Park, Jomsborgvej

Udlån af areal til arrangement

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Området er ca. 6.000 m² og ligger ved Jomsborgvej i forbindelse med Odense Å sti. Det er en park med legeplads i det nordvestlige hjørne og skateboardbaner i den sydlige del.

Se oversigtsbillede af Skt Jørgens Park.  

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Jomsborgvej.

Redningsvej

Der er redningsvej fra Jomsborgvej.

Cykel- og fodgængeradgang

Der er stiforbindelser fra Odense Å sti til parken.

Parkering

Der kan kun parkeres langs boligvejene i området.

Offentlig transport

Busserne har stoppested på Skt. Jørgens Gade. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

Placering af scene

Skal du bruge en scene til dit arrangement, skal du placere den mod syd.

El, kloak og vandtilslutning

Der er ingen tilslutning til el, vand og kloak.

Arrangementets karakter og sluttidspunkt for arrangementer

Du kan anvende arealet til små arrangementer. Er forstærket musik en del af dit arrangement, skal du bruge et lydbegrænsningsanlæg.

Arrangementet skal slutte senest kl. 19.00.

By- og Kulturforvaltningen