Spring til indhold

Skt. Jørgens Park

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Skt. Jørgens Park til et offentligt arrangement.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Skt. Jørgens Park til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne. Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.

Beskrivelse

 

Området er ca. 6.000 m² og ligger ved Jomsborgvej i forbindelse med Odense Å sti. Det er en park med legeplads i det nordvestlige hjørne, skateboardbaner i den sydlige del samt en lille boldbane. Området ligger relativt tæt på Odense centrum, og det er omkranset af beboelse.

Hvilke arrangementer er Skt. Jørgens Park egnet til?

Du kan anvende arealet til familierelaterede events og små arrangementer med musik. 

 

Hvad koster det at leje Skt. Jørgens Park?

Arealet udlånes gratis til foreninger, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

Støjvilkår

Du får de konkrete støjvilkår for dit arrangement, når du har søgt og fået lov at låne arealet. Der er dog nogle helt generelle regler for støj, som skal følges:

  • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder) må afvikles i tidsrummet kl. 09-23
  • Arrangementer med musik kan afvikles kl. 12 – 23
  • Max. lydstyrke ved koncerter: 65 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for arrangementer med begrænset brug af musik. 

Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

 

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 09 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag.

Støjende opstilling og nedtagning af udstyr, samt rengøring må kun ske imellem kl. 07 og 22.

Scener til koncerter skal placeres med ”ryggen” mod Palnatokesvej og spilleretning parallelt med Odense Å. 

 

Orientering af naboer

Der er en del beboelse omkring Skt. Jørgens Park, der skal tages hensyn til. Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer.

Faciliteter

Der er pt. ingen oplysninger.

Andre myndigheder eller interessenter

Arrangøren skal søge tilladelse hos følgende myndigheder:

  • Fyns Politi (Udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
  • Park & Vej (grønne områder og pladser)
  • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

 

Andre forhold, der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

  • Ved enhver kørsel på parkens græsarealer, er køreplader påkrævet.
  • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Skt. Jørgens Park rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.
  • Sanitær- og processpildevand, skal ledes til spildevandsforsyningsselskabets kloak.

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener, el, vand osv., er du velkommen til at kontakte os.

 

Ejer

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen