Spring til indhold

Flakhaven

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Flakhaven til et offentligt arrangement.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Flakhaven til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne. Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.


 

Beskrivelse af Flakhaven

Flakhaven er ca. 1.500 m² og ligger foran rådhuset i Odense centrum. Det er en plads med fast belægning, blomsterkummer og skulpturer, og en del af pladsen bruges til udendørsservering. Her står større kunstværker. Flakhaven er centralt placeret og i gåafstand til banegården. 

Hvilke arrangementer er Flakhaven egnet til?

Du kan anvende Flakhaven til mindre arrangementer, herunder familierettede events, shows og mindre koncerter (op til 5-8.000 tilskuere sammen med Platanpladsen og lukning af vejen mellem Odense Rådhus og Domkirken). 

Der må ikke placeres store scener på pladsen.

Støjvilkår

 • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder), må afvikles i tidsrummet kl. 09-23
 • Arrangementer med musik kan afvikles søndag-torsdag kl. 12 – 23 og fredag – lørdag kl. 12 – 24.
 • Max. lydstyrke ved koncerter: 75 dB(A) ved de nærmeste boliger - målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for mindre eller afdæmpede koncerter.
  Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 09 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag.

Støjende opstilling og nedtagning af udstyr, samt rengøring må kun ske imellem kl. 07 og 22.

Orientering af naboer ved arrangementer med musik/lyd

Der er mange naboer tæt på Flakhaven. Heriblandt er Domkirken, som skal kontaktes, hvis arrangementets indhold og støjniveau vurderes at have indflydelse på kirkens virke.

 

Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer.

Renhold og spildevand

 • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Flakhaven rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.
 • Sanitær- og processpildevand skal ledes til kloak

Andre myndigheder og interessenter

Arrangøren skal søge tilladelse hos følgende myndigheder:

 • Fyns Politi (Udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
 • Park & Vej (grønne områder og pladser)
 • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

Afhængig af eventets størrelse og karakter kan der være andre interessenter, der skal kontaktes.

 

Andre forhold, der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

 • En del af pladsen bruges til udeservering. Arrangementer skal derfor koordineres ift. de eksisterende udeserveringsaftaler.
 • Det er et standardkrav, at der skal være fri adgang til rådhuset under arrangementer på Flakhaven.
 • Arrangører af koncerter og lignende arrangementer kan blive bedt om at koordinere arrangementet med Domkirken (via menighedsrådet). Nødvendigheden af at koordinere med Domkirken vurderes ud fra arrangementets indhold, ”udbredelse” og støjniveau.
 • Vær opmærksom på, at der ikke er et parkeringsareal tilknyttet pladsen. Henvisning til parkering skal indarbejdes i eventuelle skilteplaner.
 • Ved nødvendig parkering (fx i forbindelse med markeder) skal belægningen dækkes til.
 • Evt. flytning af blomsterkasser skal aftales med den ansvarlige parkforvalter og udføres af kommunens entreprenør på arrangørens regning

Yderligere oplysninger

Der er tilslutning til el på pladsen. Brug af el og afregning af forbrug skal aftales med rådhusbetjentene inden for almindelig arbejdstid.

 

Ejer

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener, el, vand osv., er du velkommen til at kontakte os.

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen