Spring til indhold

Munke Mose, Filosofgangen/Munke Mose Allé

Herunder ser arealbeskrivelse,.

Munke Mose er ca. 6.500 m² og ligger ved Odense Å over for Filosofgangen. Parken har søer og legeplads, og festpladsen ligger i den nordvestligste del af området. Den er integreret i området og er derfor ikke oplagt at hegne ind under arrangementer.


Hvad egner området sig til

Du kan anvende Munke Mose til mindre arrangementer, fx til startområde for løb, familierettede events og eventuelt mindre, folkelige koncerter (2-3.000 tilskuere), der slutter tidligt.

 

Faciliteter

El, vand og kloak

 

Lejeafgifter og arrangørforpligtigelser

Arealet udlånes gratis til foreninger, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet. 

Se, hvem der kan låne arealet uden beregning, og hvornår der skal betales leje.

 

Miljøvilkår og hensyn til omgivelser

 Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. kun akustiske instrumenter, løb og markeder) må afvikles i tidsrummet kl. 9-23


Arrangementer med elektrisk forstærket musik kan afvikles alle dage kl. 12 – 19.


Max. 3 timers koncert excl. pauser.


Max. lydstyrke ved koncerter: 67 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for mindre koncerter. 

Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.


Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.
Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 9 – 19 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag.


Støjende opstilling og nedtagning af udstyr, samt rengøring må kun ske imellem kl. 07 og 22.


Scene til koncerter skal placeres med ryggen til kunstbygningen på Filosofgangen og med spilleretning mod sydøst. 


Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer, opfordres du på det kraftigste til at give direkte information til de mest berørte naboer.


Redningsvej

Den asfalterede sti gennem parkområdet med forbindelse til Filosofgangen og Munke Mose Allé er redningsvej. Du skal derfor holde stien fri for udstyr under hele arrangementet.

 

Cykel- og fodgængeradgang

Der er adgang til området fra Munke Mose Allé eller Filosofgangen ad den asfalterede cykel- og fodgængersti. Der er ligeledes adgang til området fra Odense Å sti.

 

Parkering

Der er parkeringsarealer ved Jagtvej, Kunstbygningen, Rosenhaven, Filosofhaven og Skt. Anne Plads.

 

Offentlig transport

Busserne har stoppested på Søndergade, Læssøegade og Filosofgangen. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

 

Placering af scene

Skal du bruge en scene til dit arragement, kan du opstille den på arealet vest for asfaltstien med front mod sydøst og dermed med ”ryggen” til Filosofgangen. Du kan kun opstille lettere udstyr (scenevogn).

 

El, kloak og vandtilslutning

Der er tilslutning til el, vand og kloak. Nøgle til målerbrønd med vandstander kan du hente i Natur, Miljø og Trafiks sekretariat.

El-skab:

1 stk. 3 gange 63A CCE stikdåser 
2 stk. 3 gange 32A CCE stikdåser
6 stk. 3 gange 16A CCE stikdåser
3 stk. 1 gange 13A CCE stikdåse med adaptor til alm. stikdåse (230V)

 

 

Arrangementets karakter og sluttidspunkt

Du kan anvende arealet til mindre arrangementer. Er forstærket musik en del af dit arrangement, skal arrangementet slutte senest kl. 19. Du skal ved sådanne arrangementer bruge lydbegrænsningsanlæg. Du kan dog få tilladelse til at spille uforstærket musik indtil kl. 23 (ved f.eks. folkedans).

Her kan du læse mere om Munke Mose.

By- og Kulturforvaltningen