Spring til indhold

Munke Mose

Lån Munke Mose til dit offentlige arrangement. Se de generelle vilkår herunder.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Munke Mose til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne. Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.

 

Beskrivelse af Munke Mose

Munke Mose er stor park, der ligger ved Odense Å over for Filosofgangen. Parken har stier, søer, legeplads og en stor plæne til ophold. Plænen ligger i den nordvestligste del af området. Der løber en cykel- og gangsti tværs gennem området. 

 

Kunstbygningen Filosoffen ligger i Munke Mose. Bygningen rummer en café, og her er også en kiosk, der udlejer både og arrangerer sejlads fra Munke Mose.

Hvilke arrangementer er Munke Mose egnet til?

Plænen er integreret i området og er derfor ikke oplagt at hegne ind under arrangementer. Du kan anvende arealet til mindre arrangementer, fx til startområde for løb, familierettede events og eventuelt mindre, folkelige koncerter (2-3.000 tilskuere), der slutter tidligt. 

Hvad koster det at leje Munke Mose?

Arealet udlånes gratis til foreninger, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

Støjvilkår

Munke Mose ligger bynært og har mange naboer, der skal tages hensyn til. Arrangementer skal gerne koordineres med café og bådudlejningen. De generelle vilkår er som følger herunder. Vær opmærksom på at du i en aftale vil få stillet mere specifikke vilkår, som passer til dit arrangement.

 • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. kun akustiske instrumenter, løb og markeder) må afvikles i tidsrummet kl. 9-23
 • Arrangementer med elektrisk forstærket musik kan afvikles alle dage kl. 12 – 21.
 • Max. 3 timers koncert excl. pauser.
 • Max. lydstyrke ved koncerter: 70 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for mindre koncerter. 

Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.


Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 9 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag.

Støjende opstilling og nedtagning af udstyr samt rengøring må kun ske imellem kl. 07 og 22.

Scene til koncerter skal placeres med ryggen til kunstbygningen på Filosofgangen og med spilleretning mod sydøst. 
 
Orientering af naboer
Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer.

Faciliteter

Der er vand og kloak.

 

Antal  El
 3 stk.  13 A
 6 stk.  16 A
 2 stk.  32 A
 1 stk.  63 A

 

Andre myndigheder og interessenter

I forlængelse af vilkårene beskrevet under de generelle vilkår skal arrangøren søge tilladelse hos følgende myndigheder: 

 • Fyns Politi (Udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
 • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

Andre forhold, der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

 • Vi passer særlig godt på træerne i parken. Beplantning og areal må derfor ikke lide overlast. Det betyder også, at der ikke må ophænges eller fastgøres ting til havens træer, byudstyr eller skulpturer. 
 • Den sydlige del af Munke Mose er meget fugtig og blød, hvilket gør denne del uegnet til events.
 • Pga. det bløde underlag er køreplader påkrævet ved færdsel med køretøjer på alle græsarealer i parken.
 • Stien i Munke Mose er en vigtig trafikåre, og den må som udgangspunkt ikke spærres.
 • Du skal være opmærksom på, at vandet i åerne og søerne ikke har badevandskvalitet.
 • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Munke Mose rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.
 • Sanitær- og processpildevand skal ledes til kloak.

 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener, el, vand osv., er du velkommen til at kontakte os.

Ejer

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen