Spring til indhold

Gråbrødre Plads

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Gråbrødre Plads til et offentligt arrangement.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Gråbrødre Plads til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne. Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.


 

Beskrivelse

Gråbrødre Plads er ca. 695 m² og ligger i centrum ved gågadesystemet. Pladsen afgrænses af bygninger mod nord og syd og af Jernbanegade og Asylgade mod henholdsvis vest og øst. Der er caféer med udeservering på pladsen og beboelse tæt på.

 

Hvilke arrangementer er Gråbrødre Plads egnet til?

Gråbrødre Plads kan anvendes til mindre arrangementer som f.eks. gøgleri, markeder og lignende. Derudover små, kortvarige arrangementer med afdæmpede musiktyper og lille lydanlæg. 

 

Støjvilkår

 • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder), må afvikles i tidsrummet kl. 09-23 
 • Arrangementer med musik kan afvikles søndag-torsdag kl. 12 – 21 og fredag – lørdag kl. 12 – 22.
 • Max. 3  timers koncert ekskl. pauser.
 • Max. lydstyrke ved koncerter: 67 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau svarer til (halv)akustisk musik som klassisk og jazz med et lille lydanlæg.

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

 

Der er kun plads til små scener på pladsen. Disse må ikke have spilleretning mod Gråbrødre Kloster og skal placeres i størst mulig afstand fra dette.

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå efter kl. 09 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag.

Støjende opstilling og nedtagning af udstyr, samt rengøring må kun ske imellem kl. 07 og 22.

 

Renhold og spildevand

 • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Gråbrødre Plads rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej, og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.
 • Sanitær- og processpildevand skal ledes til spildevandsforsyningsselskabets kloak.

Orientering af naboer ved arrangementer med lyd/musik

Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer.

Andre myndigheder og interessenter

Arrangøren skal søge tilladelse hos følgende myndigheder:

 • Fyns Politi (Udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
 • Park & Vej (grønne områder og pladser)
 • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

Vær opmærksom på at andre interessenter måske skal orienteres alt efter eventets størrelse og karakter.

 

Andre forhold, der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer skal følgende forhold iagttages:

 • Pladsen er indrettet til leg og ophold og bruges delvist til udeservering. Arrangementer skal derfor koordineres ift. de eksisterende udeserveringsaftaler.
 • Der er vægtbegrænsning på strækningen fra Asylgade til Lille Gråbrødre Stræde på 3,5 t. På pladsen i øvrigt er vægtbegrænsningen 20 t.
 • Gråbrødre Plads har udeservering, og du bør koordinere dit arrangement med caféerne i området.

Yderligere oplysninger

Der er et "gøglerstik" i belægningen nær klosteret.

 

Ejer

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener osv., er du velkommen til at kontakte os.

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen