Spring til indhold

Sortebrødre Torv og Odeons Plads

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Sortebrødre Torv og Odeons Plads til et offentligt arrangement.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Sortebrødre Torv og Odeon Plads til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne.

Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.

Beskrivelse af Sortebrødre Torv og Odeon Plads

Sortebrødre Torv (Torvet) er en del af det historiske bymiljø i H.C. Andersen-kvarteret. Torvet ligger vest for Radisson Blu H.C. Andersen Hotel og er ca. 1.200 m². Pladsen har hård belægning. Rundt om torvet er der beboelse. Odeons Plads ligger i samme område som Sortebrødre Torv.

 

Hver onsdag og lørdag kl. 6.00 til 15.00 er der markedsdag på Torvet. Dette forhindrer som udgangspunkt afholdelsen af andre arrangementer i dette tidsrum.

 

En del af pladsen bruges til udeservering. Arrangementer skal derfor koordineres i forhold til de eksisterende aftaler om udeservering. 

 

Odeons Plads ligger foran ODEON, der er et musik-, teater- og konferencehus. Pladsen er belagt med klinker. 

 

Hvilke arrangementer er Sortebrødre Torv og Odeons Plads egnet til?

Arealet kan anvendes til markedsaktiviteter og små events med afdæmpet lydstyrke.

 

Støjvilkår

Der er megen beboelse i området, så derfor skal der tages hensyn til naboerne.

 • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder), må afvikles i tidsrummet kl. 09-23.
 • Arrangementer med musik kan afvikles søndag-torsdag kl. 12 – 21, fredag – lørdag kl. 12 – 22
 • Man kan først påregne at bruge pladsen efter kl. 15 på torvedage (onsdag og lørdag).
 • Max. 3 timers koncert ekskl. pauser.
 • Max. lydstyrke ved koncerter: 67 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for små intime koncerter på et niveau svarende til akustisk musik, revy, børneunderholdning og lignende.

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 09 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag.

Støjende opstilling og nedtagning af udstyr, samt rengøring må kun ske imellem kl. 07 og 22.

En eventuel scene skal placeres med størst mulig hensyntagen til beboelser rundt om pladsen.

 

Orientering af naboer ved arrangementer med musik/lyd

Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer. En indgang kan være H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening og Grundejerforeningen, Sortebrødre Torv - Claus Bergs Gade - Overgade – Overstræde.

Renhold og spildevand

 • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Sortebrødre Torv rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.
 • Sanitær- og processpildevand, skal ledes til spildevandsforsyningsselskabets kloak.

Andre myndigheder og interessenter

I forlængelse af vilkårene beskrevet under de generelle vilkår skal arrangøren søge tilladelse hos følgende myndigheder:

 • Fyns Politi (Udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
 • Park & Vej (grønne områder og pladser)
 • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

Afhængig af et events størrelse og karakter kan andre interessenter skulle orienteres.

Andre forhold, der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer skal følgende forhold iagttages:

 • En del af pladsen bruges til udeservering. Arrangementer skal derfor koordineres ift. de eksisterende udeserveringsaftaler 
 • Der er torvedage hver onsdag og lørdag kl. 6.00 til 15.00. Dette forhindrer som udgangspunkt afholdelsen af andre arrangementer i dette tidsrum
 • Ved Odeons Plads kan der kun i meget begrænset omfang opstilles udstyr pga nødvendig friholdelse af brandveje og vareleveringsadgang.

Yderligere oplysninger

Der er ingen el- eller vandtilslutning på pladserne.

Ejer

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener, el, vand osv., er du velkommen til at kontakte os.

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen