Spring til indhold

Tarup Davinde, Phønixpladsen, Udlodgyden 52

Tarup Davinde, Phønixpladsen, Udlodgyden 52

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Pladsen ligger i et naturområde men er ganske robust med stenbelægning, der kan bære tunge køretøjer.

Området er ca. 18.000 m², og det er muligt at leje klubhuset, hvor der er plads til 30 personer.

Se oversigtsbillede af Tarup Davinde.

Leje af arealet

Ønsker du at leje arealet, skal du henvende dig til:

Naturskolen Aaløkkestedet
Tlf.nr. 65 97 31 20
 

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra grusvejen, der forbinder Udlodgyden med området.

Redningsvej

Grusvejen, der forbinder Udlodgyden med området, er redningsvej.

Cykel- og fodgængeradgang

Der er adgang fra Udlodgyden, sidevejen ved nr. 54. Stier i forbindelse med det nedlagte grusgravsareal er en del af stisystemet i Tarup-Davinde.

Parkering

Der er parkering på området og ekstra stævneparkeringsplads på græsset ved Udlodgyden syd for biogasanlægget.

Offentlig transport

Busserne har stoppested i Davinde og på Ørbækvej ved Rolighedsvej. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

Placering af scene

Stedet er ikke velegnet til arrangementer med scene.

El, kloak og vandtilslutning

Der er el og vand indlagt i klubhuset og i Stenudstillingen. Der er offentligt toilet med en lille tank. Skal du afholde et stævne, skal du leje en toiletvogn.

Arrangementets karakter og sluttidspunkt

Du kan anvende arealet til små arrangementer uden musik som f.eks. ridestævner, ridelejre med overnatning i telt, fiskere, spejdere, andre former for klubber og foreninger, dog ikke motorsport.


Arrangementet skal slutte senest kl. 18.00.

Her kan du læse mere om Tarup-Davinde.

By- og Kulturforvaltningen