Spring til indhold

Amfiscenen i Brandts Klædefabrik

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Brandts Klædefabrik (Amfiscenen) til et offentligt arrangement. Arealet er privat. Se mere herunder.

Amfipladsen med Amfiscenen ligger på privat område i Brandts Klædefabrik. Amfiscenen skal fortrinsvis benyttes til arrangementer, hvis karakter er i overensstemmelse med området. Politiske, religiøse eller kommercielle anvendelser kan afvises.

De individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, får du i forbindelse med sin ansøgning og at låne/leje Amfiscenen.

 

Ansøgningen foregår ved at skrive til:

kontakt@brandtsklaedefabrik.dk

Tlf. 66 11 11 43

Indgår du en lejeaftale, oprettes en lejekontrakt, hvor de nærmere betingelser for benyttelse af arealet vil fremgå.

 

 

Beskrivelse

Amfipladsen er ca. 1.500 m2. Amfiscene-arealet er ca. 450 m², selve scenen er mindre. Scenen er en fast konstruktion.
Området har fast belægning og enkelte fritstående træer. Amfipladsen ligger lige midt i byen, og den er meget bolignær. Der er P-hus i nærheden.

 

Hvilke arrangementer er Amfiscenen i Brandts Klædefabrik egnet til?

Du kan anvende arealet til mindre arrangementer som f.eks. teater, mindre koncerter og anden sceneoptræden samt Open Air Film.

Hvad koster det at leje Amfiscenen?

Indgår du en lejeaftale, får du en lejekontrakt, hvor de nærmere betingelser for benyttelse af arealet vil fremgå.

 

Støjvilkår

Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.

Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder) må afvikles i tidsrummet kl. 9-23.
Arrangementer med musik kan afvikles søndag-torsdag kl. 12 – 23 og fredag – lørdag kl. 12 – 24. Filmfremvisning må slutte kl. 00.30

Max. lydstyrke ved koncerter: 75 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau givermulighed for popkoncerter, men ikke for fuld volumen. 

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

 

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne, butikkerne og caféerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 9 – 21 og foretages umiddelbart før koncerten og må sammenlagt have en varighed på 1 time pr. koncertdag.

 

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

 

Orientering af naboer

Området er meget tæt på beboelse. Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du give direkte information til de mest berørte naboer.

 

Andre myndigheder og interessenter

Arrangøren skal søge tilladelse hos følgende myndigheder:

  • Fyns Politi (udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
  • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

Andre forhold, der skal iagttages

  • En del af pladsen bruges til udeservering. Arrangementer skal derfor koordineres ift. de eksisterende udeserveringsaftaler.
  • Klinkebelægningen på Amfipladsen skal beskyttes af køreplader af jern, hvis der bruges tungt udstyr.
  • Overdækning af scenen må ikke benyttes i regnvejr. Der er særlige regler for ophængning af udstyr i scenegitter.
  • Der er adgang til strøm på pladsen.

  • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Amfiscenen rent for alle former for affald i forbindelse med afholdelse af arrangementet, ligesom pladsen skal efterlades ryddet og uden affald. Zonens omfang aftales med ejeren af arealet, og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx oprydning, el, vand osv., skal du kontakte Brandts Klædefabrik.

 

Ejer

Brandts Klædefabrik

Se kontakt øverst på siden

By- og Kulturforvaltningen