Spring til indhold

Eventyrhaven, Kronprinsensgade

Eventyrhaven, Kronprinsensgade

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Parken ligger mellem Klosterbakken og Odense Å ved Skt. Knuds Kirke (domkirken). Parken er ca. 300 m², og der er tilknyttet en café. Du må ikke hegne området ind.


Adgang med udstyr

Du kan transportere dit udstyr til haven via parkeringsarealet ved Energi Fyn, Klosterbakken 12.

 

Redningsvej

Der er redningsvej fra Klosterbakken.

 

Cykel- og fodgængeradgang

Adgang til området sker fra Klosterbakken, Skt. Knuds Plads, Kronprinsensgade eller ad Odense Å sti.

 

Parkering

Se www.odenserundt.dk for parkering.

 

Placering af scene

Eneste scenemulighed er dansescenen ved cafeen. Du må ikke opstille en scene andre steder i parken.

 

El, kloak og vandtilslutning

Der er ingen tilslutning af el, vand eller kloak.

 

Arrangementets karakter og sluttidspunkt

Du kan anvende arealet til små, kulturelle arrangementer som skulpturudstillinger og teaterforestillinger. Du kan få tilladelse til at spille uforstærket musik, og du kan ligeledes ´holde mindre arrangementer med lavt lydniveau ved dansescenen.

Arrangementet skal senest slutte kl. 22.00.

By- og Kulturforvaltningen