Spring til indhold

Morten Korchs Plads

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Morten Korchs Plads til et offentligt arrangement.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Morten Korchs Plads til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne. Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.

 

 

Beskrivelse

Arealet er et lille anlæg på hjørnet af Nedergade og Frue Kirkestræde. Der er en lille plæne på ca. 300 m2 og få bænke. Parken er omkranset af staude- og rosenbede.

Det lille anlæg ligger tæt på gågadenettet, og der er kollektiv trafik i nærheden. Der er mange beboere rundt om pladsen.

Man kan ikke køre ind på pladsen.

 

Hvilke arrangementer er Morten Korchs Plads egnet til?

Pladsen egner sig til meget små arrangementer, som fx historiefortælling, mimeteater mm. 

 

Hvad koster det at leje Morten Korchs Plads?

Arealet udlånes gratis til foreninger, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

Støjvilkår

Arrangementer kan afvikles alle dage kl. 12 – 23. Der må kun spilles akustisk musik uden forstærker.

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

 

Orientering af naboer

Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer.

Andre myndigheder og interessenter

I forlængelse af vilkårene beskrevet under de generelle vilkår, skal arrangøren søge tilladelse hos følgende myndigheder: 

  • Fyns Politi (Udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
  • Byggesag (scenekonstruktioner, telte) 

Andre forhold der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

  • Man kan ikke køre ind på arealet med bil.
  • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Morten Korchs Plads rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej og Industri & Klima, og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.
 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, el, vand osv., er du velkommen til at kontakte os.

 

Ejer

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen