Spring til indhold

Farvergården, Kulturmaskinen

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Farvergården, Kulturmaskinen til et offentligt arrangement.

Farvergården ligger på privat område i Brandts Klædefabrik. Farvergården skal fortrinsvis benyttes til arrangementer, hvis karakter er i overensstemmelse med området. Politiske, religiøse eller kommercielle anvendelser kan afvises.

De individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, får du i forbindelse med sin ansøgning og at låne/leje Farvergården.


Ansøgningen foregår ved at skrive til:

kontakt@brandtsklaedefabrik.dk
Tlf. 66 11 11 43

Beskrivelse

Farvergården ligger mellem Brandts Passage og Pantheonsgade. Kulturmaskinen ligger ud til pladsen. Arealet er ca. 1200 m2. Pladsen har fast belægning og enkelte fritvoksende træer.

Farvergården ligger i et område med private boliger, restauranter, butikker og erhverv.

Hvad koster det at leje Amfiscenen?

Farvergården er privat, så hvis du ønsker at leje området, skal du kontakte Brandts Klædefabrik (se herover). Indgår du en lejeaftale, får du en lejekontrakt, hvor de nærmere betingelser for benyttelse af arealet vil fremgå.

 

Støjvilkår

Ønsker du at benytte lydanlæg til dit arrangement, skal du overholde vilkårene herunder:

Odense Kommune regulerer støjbelastningen fra udendørs arrangementer og arrangementer i telt med musik og anden brug af lydanlæg efter ”Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg”. Regulativet kan ses på hjemmesiden www.odense.dk/arrangementsregulativ

 • Arrangementer uden brug af musik og lydanlæg må afvikles i tidsrummet kl. 09.00 – 21.00. (f.eks. markeder, og børneaktiviteter)
 • Arrangementer med brug af musik, såvel elektrisk forstærket, som akustisk, skal holdes indenfor tidsrummet kl. 12.00 – 21.00
 • Brug af højttalere til koncerter og lignende må maksimalt have en varighed på 3 timer pr. dag ex pauser
 • Lydniveau til koncerter må ikke overstige 65 dB(A), målt som gennemsnit over et vilkårligt musiknummer. Forstærkeranlæg til koncerter skal derfor være forsynet med en begrænser, som sikrer at støjniveauet ikke overstiger 65 dB(A). Benyttes anlægget til livemusik, skal indstilling af musikanlægget ske med brug af livemusik.
 • Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter og foredrag) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter, svarende til akustisk musik-niveau og tale med svag forstærkning.

Lydprøver

 • Lydprøver må foregå i tidsrummet kl. 10.00 - 19.00 og skal være til mindst mulig gene for naboerne og restauranter. Lydprøver skal så vidt muligt afvikles samme dag, som koncerten, og foregå umiddelbart før koncerten. Lydprøver skal begrænses til max 1 times varighed, og højst 2 timer pr. koncertdag.
 • Støjende aktiviteter i forbindelse med opstilling, nedtagning og rengøring på pladsen skal ske i tidsrummet kl. 07.00 – 22.00.

Orientering af naboer

 • Arrangør skal orientere naboerne om arrangementet ved opslag i beboelsesopgange og ved skriftlig kontakt til omkring liggende forretningsdrivende.
 • Informationen skal indeholde: kontaktinfo til en ansvarshavende person, der er til stede under arrangementet, tilladt lydstyrke, og tidsrum med musik og lydprøver.
 • Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.

Andre myndigheder og interessenter

Arrangøren skal søge tilladelse hos følgende myndigheder:

 • Fyns Politi (udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
 • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

Vær opmærksom på om andre tilladelser skal indhentes.

 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx oprydning, el, vand osv., skal du kontakte Brandts Klædefabrik.


Ejer

Brandts Klædefabrik

Se kontakt øverst på siden

By- og Kulturforvaltningen