Spring til indhold

9j Løse belægninger - Kirkegårdsstier

Løse belægninger - Kirkegårdsstier.

Beskrivelse og anvendelse

Kirkegårdsstier er veldefinerede stier på kirkegårdene, opbygget af et bundlag af 5 cm komprimeret slotsgrus (lagtykkelse i komprimeret tilstand) og et toplag på 0,5 - 1 cm slotsgrus.

 

Kirkegårdsstier skal altid vedligeholdes til en specifik standard.

 

 Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens   Acceptkriterium
Synligt ukrudt skal begrænses til højst 5 stk. på max. 5 cm på et vilkårligt areal på 4 m2.  A + B  1  9/10
Større samlinger af løv skal begrænses til 1 cm lagtykkelse på 1 m2 ud af 100 m2. Dog må der i perioden oktober til december kortvarigt forekomme større mængder.  A + B  1  9/20

 

Belægningen skal leve op til kravene i "Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejder 2010" for jævnhed og hældning.

 

Ved arbejdets udførelse er det væsentligt, at toplaget (på 0,5-1 cm) ikke gennembrydes, og bundlaget løsnes.

 

Meldepligt

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om udlægning af supplerende toplag (Slotsgrus) eller stirenovering.

By- og Kulturforvaltningen