Spring til indhold

9f Sportsbelægning – Asfalt- og betonbelægning

Sportsbelægning – Asfalt- og betonbelægning.

Anvendelse


Sportsbelægninger anvendes til sportsaktiviteter. Sportsbelægninger kan være:
  • 9e kunststof
  • 9f asfalt eller beton
  • 9g stenmel eller
  • 9h jord
Sportsbelægninger findes på idrætsanlæg.

Tilstandskrav

Jord, sand, grus, græsafklip, løvsamlinger m.v. må ikke forekomme på belægninger, kanter, sarg eller drænkanter.

A

 
 

1

9/10

Synligt ukrudt, mos og alger må ikke forekomme på belægninger, kanter, sarg eller drænkanter.

A

1

9/10

Udførelseskrav

Forårsklargøring ved fejning i uge 13-14.

A

1

9/10

Meldepligt

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om opstregning og spuling.

By- og Kulturforvaltningen