Spring til indhold

9f Sportsbelægning – Asfalt- og betonbelægning

Sportsbelægning – Asfalt- og betonbelægning.

Anvendelse

Sportsbelægninger findes på idrætsanlæg, og de anvendes til sportsaktiviteter. 

 

Sportsbelægninger kan være: 

  • 9e kunststof
  • 9f asfalt eller beton
  • 9g stenmel eller
  • 9h jord

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Jord, sand, grus, græsafklip, løvsamlinger m.v. må ikke forekomme på belægninger, kanter, sarg eller drænkanter.
9/10 
Synligt ukrudt, mos og alger må ikke forekomme på belægninger, kanter, sarg eller drænkanter.
9/10 

 

Udførelseskrav  Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Forårsklargøring ved fejning i uge 13-14.
A 9/10 

 

Meldepligt

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om opstregning og spuling.

By- og Kulturforvaltningen