Spring til indhold

9c Løse belægninger – Rekreative stier

Løse belægninger – Rekreative stier.

Beskrivelse

9c Rekreative stier er stier i parker, skove og naturområder, hvor der gerne må brede sig en lav urtevegetation ind fra siderne.

 

Belægningen består af grus eller jord, og anvendes til færdsel og ophold

 

Tilstandskrav  Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium
Større samlinger af løv skal begrænses til 1 cm lagtykkelse på 1 m2 ud af 100 m2. Dog må der i perioden oktober til december kortvarigt forekomme større mængder.  A + B  1  9/10

 

Meldepligt

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

 

Behov for renovering og ukrudtsbekæmpelse meddeles ordregiver. 

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om ukrudtsbekæmpelse, overslæbning, udlægning af supplerende grusmateriale eller stirenovering.

By- og Kulturforvaltningen