Spring til indhold

9h Sportsbelægning – Jordbelægning

Sportsbelægning – Jordbelægning.

Beskrivelse

Sportsbelægninger anvendes til sportsaktiviteter. Sportsbelægninger kan være:

  • 9e kunststof
  • 9f asfalt eller beton
  • 9g stenmel eller
  • 9h jord
Sportsbelægninger findes på idrætsanlæg.

Tilstandskrav

Overfladen kan være bar jord eller suppleret med grus eller spredt græs og lave urter.

A

 
 

1

9/10

Græsafklip og løvsamlinger m.v. må ikke forekomme på belægningen.

A

1

9/10

Udførelseskrav

Overslæbning med slæberamme 1 gang om ugen i perioden 1. maj til 1. november, med mindre at overfladen er frossen.

A+C

1

9/10

Meldepligt

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
Problemer med overflade og jævnhed meddeles ordregiveren.

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om renovering af belægning, opretning, udlægning af vasket grus og stenmel.

By- og Kulturforvaltningen